Pandox AB (publ) delårsrapport januari–september 2019

24 okt, 2019, 07:00
Regulatoriskt pressmeddelande

En balanserad resultatutveckling

Juli–september 2019

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 851 (810) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 2,6 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 761 (698) MSEK, 748 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 1,7 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 160 (142) MSEK, 153 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Minskningen för jämförbara enheter var 1,2 procent justerat för valutakurseffekter
 • EBITDA uppgick till 881 (806) MSEK, 861 MSEK exklusive effekter av IFRS 16
 • Cash earnings uppgick till 581 (535) MSEK
 • Cash earnings per aktie uppgick till 3,47 (3,18) SEK
 • Periodens resultat uppgick till 242 (833) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 1,45 (4,98) SEK

Januari–september 2019

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 2 319 (2 222) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 1,5 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 2 048 (1 890) MSEK, 2 006 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 1,6 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 467 (375) MSEK, 449 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 10,1 procent justerat för valutakurseffekter
 • EBITDA uppgick till 2 383 (2 160) MSEK, 2 323 MSEK exklusive effekter av IFRS 16
 • Cash earnings uppgick till 1 509 (1 410) MSEK
 • Cash earnings per aktie uppgick till 9,01 (8,39) SEK
 • Periodens resultat uppgick till 1 409 (2 049) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 8,41 (12,20) SEK

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Pandox ingick avtal om förvärv av två hotell i Nederländerna och Tyskland för 83 MEUR den 17 oktober

Bilaga: Delårsrapport januari-september 2019

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 07:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 146 hotell med cirka 32 700 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med ledande hotelloperatörer och Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se