Pandox AB (publ) avyttrar hotellfastighet i Kiruna

28 mar, 2018, 08:00
Pandox har ingått avtal om avyttring av hotellfastigheten Hovmästaren 1 (Scandic Ferrum) i Kiruna för 286 MSEK, vilket är i linje med senaste värdering. Köpare är det statliga gruvbolaget Loussavaara-Kiirunavaara AB (LKAB). Tillträdet är planerat till den 1 december 2018.

Hotellfastigheten har 171 rum med Scandic Hotels AB som hyresgäst och ingår i affärssegmentet Fastighetsförvaltning. Avyttringen sker till ett direktavkastningskrav om 5,7 procent. Fastigheten kommer i balansräkningen att redovisas som tillgång som innehas för försäljning fram till tillträdet.

Avyttringen är en konsekvens av den flytt som pågår av delar av Kiruna stad för att möjliggöra malmbrytning under stadsdelen Norrmalm där hotellfastigheten är belägen.
   

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02
Erik Hvesser, SVP Property Management, Sweden and Finland, +46 (0) 707 70 01 19
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
  

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2018 kl. 08:00 CEST.
   

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 143 hotell med cirka 31 500 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se