Hotellbranschen har sedan länge haft betydande fokus på miljö och hållbarhet. Pandox är aktivt i många länder och strävar efter att möta de krav och förväntningar som ställs på verksamheten när det gäller miljö.

Pandox hållbarhetsinsatser görs framförallt genom investeringar i lösningar med målet att minska energi- och vattenförbrukning. Pandox mäter energiförbrukningen på samtliga sina hotell för att bedöma varje enskilt hotells miljöpåverkan, samt utnyttjar informationen för att vidta åtgärder för att minska förbrukningen. Med målet att minska miljöpåverkan från investeringar använder Pandox leverantörer, partners och konsulter som har tydliga och heltäckande miljöpolicys. Genom att samarbeta med hotelloperatörer i specifika investeringsprogram kan Pandox uppnå en större effektivitet vid inköp, vilket ger bättre miljöanpassade lösningar.

Läs mer om Pandox miljöförbättrande insatser på Crown Plaza Brussels - Le Palace