"Återbruk är en tanke vi har med oss när vi renoverar och i vår dagliga drift"

I samband med renoveringen av Hotel Twentyseven i Köpenhamn kommer hotellet att skänka all tidigare elektronik och möbler till välgörande ändamål.

november 16, 2020

Hotel Twentyseven i Köpenhamn, som Pandox övertog driften av i april 2020, står inför en kommande renovering.

I samband med denna kommer hotellet att skänka elektronik och möbler till välgörande ändamål.

Elektroniken – bland annat 200 TV-apparater men också kuddar och täcken – kommer att sändas till Ghana via entreprenören Allswell Nii Nuer Leire-Mensah. Organisationen inriktar sig på att hjälpa barn som står utanför samhället samt skolor i mindre byar.

Samtliga möbler från rummen har skänkts till Röda Korset för att stötta deras syfte att hjälpa de behövande i samhället, bland annat ensamma äldre som genom Röda Korsets frivilligorganisation får någon att prata med.

"För oss var det en självklarhet att skänka våra möbler till föreningar som varje dag hjälper människor att få en bättre vardag. Vi ville hjälpa behövande både här hemma i Köpenhamn men också i andra länder. Vår prioritet är alltid att återanvända produkterna internt, men när detta inte är möjligt är det viktigt för oss att möblerna fortsatt kommer att göra nytta. Återbruk är en tanke vi även har med oss när vi renoverar vårt hotell och i vår dagliga drift", säger Ola Larsson, Hotel Manager på Hotel Twentyseven.

Lär mer om Hotel Twentyseven här.