Pandox vetenskapsbaserade klimatmål godkända av Science Based Targets initiative (SBTi)

9 nov, 2023, 10:15De validerade vetenskapsbaserade målen innebär att Pandox AB (publ) till år 2030 ska minska utsläppen av växthusgaser i Operatörsverksamhet (Scope 1 och 2) med 42 procent samtidigt som utsläppen i Fastighetsförvaltning (Scope 3) ska minska med 25 procent.

”Pandox vill bidra till en hållbar utveckling. Att vi nu får våra vetenskapliga klimatmål godkända av SBTi är en viktig milstolpe och ett erkännande för vårt hållbarhetsarbete. Målen sätter fokus på de områden som har störst betydelse för att minska våra utsläpp och ger oss en tydlig riktning framåt i vårt hållbarhetsarbete”, säger Liia Nõu, vd för Pandox.

 

Scope 1- och 2-utsläpp

För affärssegmentet Operatörsverksamhet (Scope 1 och 2) är det vetenskapsbaserade målet att minska CO2-utsläppen med 42 procent till år 2030, mätt från basåret 2022. Som tidigare kommunicerats i delårsrapporten för tredje kvartalet 2023 har Pandox redan fattat beslut om ett omfattande klimatomställningsprojekt, som består av utfasning av gas och olja, energieffektivisering samt en ökad andel förnyelsebar energi. När projektet är slutfört år 2027 förväntas Pandox ha goda förutsättningar att nå de vetenskapsbaserade utsläppsmålen för Scope 1 och 2.

 

Scope 3-utsläpp
För affärssegmentet Fastighetsförvaltning (Scope 3) är det vetenskapsbaserade målet att minska CO2-utsläppen med 25 procent till år 2030, mätt från basåret 2022.

Åtgärderna omfattar även i Fastighetsförvaltning utfasning av olja och gas, energieffektivisering samt en ökad andel förnyelsebar energi. Här ingår också minskade CO2-utsläpp vid renovering och ombyggnad genom exempelvis hållbara materialval samt minskat spill.

Om Science Based Targets initiative (SBTi)
Science Based Targets initiative (SBTi) är ett globalt initiativ som driver företag att sätta ambitiösa mål för minskade utsläpp baserat på de mest aktuella forskningsrönen inom klimatvetenskap. SBTi:s fokus är att få världens företag att halvera sina utsläpp före 2030 och uppnå nettonollutsläpp före 2050.

Initiativet är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF) och är ett av We Mean Business Coalition-åtagandena. SBTi definierar och främjar bästa praxis vid formulering av vetenskapsbaserade mål, erbjuder resurser och stöd för att minska hindren för genomförande, samt bedömer och godkänner självständigt företags mål. www.sciencebasedtargets.orgFÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Liia Nõu, vd, +46 (0)8 506 205 50
Caroline Tivéus, SVP Director of Sustainable Business, +46 (0)735 32 74 41
Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0)760 95 19 40

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2023, kl. 10:15 CET.

 

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 159 hotell med cirka 35 800 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se