Sex stora trender i hotellmarknaden

Aldert Schaaphok, Senior Vice President - Director International Operations på Pandox, har identifierat sex trender som kommer att dominera hotellbranschen under de kommande åren.

januari 07, 2021

1. Hygien och säkerhet
Certifieringar kring renlighet och anpassade hygienrutiner kommer att att bli nya standarden.

2. Mot kontaktlöshet
Eliminera onödiga administrativa interaktioner för gästerna. Detta innebär tillexempel sömlösa incheckningar och kanske till och med göra receptionisten till en värd som svarar på frågor om staden eller platsen.

3. Nya digitala lösningar
Insamling av personlig information om besökaren för att kunna ge bättre service. Fler tekniska enheter som tillexempel röststyrningslösningar i hotellrum.

4. Mat och dryck
Mindre storlek på buffér, fler portionslösningar. Färre val, mindre avfall och ökad kvalitet.

5. Hållbarhet
Kortare leveranskedjor. Mer lokal ekonomi. Veganskt och vegetariskt kommer att bli mainstream.

6. Lokala upplevelser
De framgångsrika hotellen kommer att vara de som har möjlighet att länka gästerna till lokalsamhället.

Se Alderts föredrag om trenderna på Pandox Hotellmarknadsdag 2020, som finns här.