"Idag är vi mycket mer strukturerade, datadrivna och affärsorienterade"

Caroline, Director Sustainable Business, berättar om vad som är på gång inom hållbarhetsområdet på Pandox.

september 30, 2020

Vad är på gång inom hållbarhet för Pandox just nu?
Väldigt mycket! Hållbarhetsarbetet tar inte en paus för att det är en rådande pandemi. Snarare är viktigare än någonsin att ha full kontroll över våra fastigheter och kunna jobba med kostnadssidan backhouse när gästerna uteblev. Innan pandemin slog till hann vi påbörja vår utrullning av vårt gröna investeringsprogram, bland annat har vi installerat undermätare i fastigheterna och centrala BMS (Building Management Systems) som gör det möjligt att kunna begränsa energi- och vattenkonsumtion i de delar av hotellen som inte användes, vilket innebär betydande kostnadsbesparingar. Dessutom upptäcktes snabbt vattenläckor vid spolningar för att förhindra legionella.

Vi har även kunnat se etablera en ny baslinje för varje fastighet för var energi, gas och vattenkonsumtionen borde vara i respektive byggnad med begränsat antal människor i fastigheterna. Något som möjliggör en ännu bättre precision i att sätta mål i hur vi ska minska vårt klimatavtryck inom bland annat minskad energi- och vattenförbrukning.

"Vi fortsätter att certifiera våra fastigheter i enlighet med BREEAM, vilket också är en del av Pandox gröna investeringsprogram"

Dessutom fortsätter vi med att certifiera våra fastigheter i enlighet med BREEAM, vilket också är en del av det gröna investeringsprogrammet. Då hotell generellt gått på sparlåga har personalen i Pandox egen drift haft mer tid att lägga på dessa frågor. Två fastigheter blev certifierade i slutet av juli och två till hoppas vi ska vara klara till årsskiftet. Dessutom påbörjar vi processen för ytterligare åtta fastigheter under hösten.

Utöver miljö­området så pågår fördjupade utbildningar inom både anti-korruption för personal samt en planerad utbildning inom trafficking för hotellcheferna i Pandox egen drift i slutet av 2020.

Vilka trender ser du generellt?
Generellt att hållbarhet blir mer och mer professionellt och affärsintegrerat. Dessutom är det glädjande att EU insett att de behöver sätta press på kapitalmarknaden för att få till en snabbare klimatomställning. Kommande taxonomiregelverk kräver att finansiella aktörer redovisar sina innehavs gröna omsättning med syftet att allokera kapital till de bolag som kan uppvisa goda resultat.

Även LCA-perspektivet (Life Cycle Assesment, på svenska ”livscykelsanalys”) är på agendan. Genom att ta reda på i vilket steg i produktionskedjan miljö­påverkan är som störst, kan vi som bolag rikta våra miljö­ansträngningar åt rätt håll.

Tittar vi specifikt på fastighetsbranschen så är en annan trend certifiering av fastigheter, vilket jag är övertygad kommer att öka då det är en bra oberoende kvalitetsstämpel för ett strukturerat hållbarhetsarbete och innebär att viktiga områden hanteras inom hållbarhet. Men här kommer troligtvis även ett ökat fokus på att byggnaden ska vara mer än en plats att vistas på till att även inkludera flera parametrar för att stödja människors hälsa, välmående och produktivitet.

En ganska ny trend som är på frammarsch är NollCo2 som syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan av en ny byggnad som medverkar till en klimatneutral samhällsbyggnadssektorn i Sverige och på så sätt bidrar till det långsiktiga målet om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

"En annan trend är certifiering av fastigheter, vilket jag är övertygad kommer att öka då det är en bra oberoende kvalitetsstämpel för ett strukturerat hållbarhetsarbete och innebär att viktiga områden hanteras inom hållbarhet."

En ganska ny trend som är på frammarsch är NollCo2 som syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan av en ny byggnad som medverkar till en klimatneutral samhällsbyggnadssektorn i Sverige och på så sätt bidrar till det långsiktiga målet om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

Hur har hållbarhetsarbetet utvecklats inom Pandox de senaste åren?
I en mycket snabbare takt än jag trodde initialt. Vi arbetar idag mycket mer strukturerat, datadrivet och affärsorienterat med frågorna än tidigare. Det innebär att frågan idag är en mer naturlig del av de flesta interna diskussioner och beslut än tidigare. Pandox har en unik position i att vara ett Large Cap-bolag med en stark finansiell ställning samtidigt som vi har en platt och entreprenöriell organisation där vi snabbt kan fatta beslut. Vår fastighetsportfölj om 156 fastigheter tillåter oss även att testa nya projekt i pilotformat för att skala upp de som visar positiva resultat. Det uppmuntrar till ett kontinuerligt lärande, inte ta för stor finansiell risk och flexibilitet att byta spår om det behövs.