Pandox gröna hjältar:
Abdel Jabbar Rharssi

Du märker dem inte först. Det beror på att sanna hjältar inte är de skrytiga typerna. De arbetar tyst och metodiskt bakom kulisserna för att säkerställa att fastigheterna är resurseffektiva och erbjuder bra inomhusmiljö­ för medarbetare och gäster. Abdel Jabbar Rharssi är en av dem. 

27 maj 2021

Pandox gröna hjältar: Abdel Jabbar Rharssi

Abdel Jabbar Rharssi har mottagit Pandox utmärkelse ”Grön hjälte”, för sitt arbete med hållbarhet på två av företagets hotell i Bryssel.

Abdel har arbetat inom Pandox sedan 2018. Han började på The Hotel i Bryssel och är nu även ansvarig för Hilton Brussels Grand Place. Abdel utsågs till en av Pandox Gröna hjältar under 2020.

En proaktiv inställning, goda tekniska kunskaper och djupgående affärsfokus ledde
fram till utmärkelsen.

Hur arbetar du med hållbarhet i ditt dagliga arbete?
– Jag inleder varje arbetsdag med att kontrollera energi- och vattenkonsumtionen i vårt energisystem. Jag kan då upptäcka om det är några maskiner eller någon utrustning som inte fungerar optimalt, för att snabbt kunna vidta åtgärder för att spara energi. Jag kan också upptäcka om vi har något vattenläckage och på så sätt minska risken för potentiella skador på byggnaden.

Vi tänker först, fattar sedan övervägda beslut och agerar därefter. Vi har installerat fler undermätare, så att vi kan se vilken energi som konsumeras i olika delar av byggnaden, vilket ger värdefull information. Till exempel visade en undermätare till en av våra hyresgäster i byggnaden, på hög konsumtion nattetid, trots att de bara har verksamhet på dagen. Tillsammans med deras driftchef kunde vi ändra inställningarna nattetid och på så sätt spara energi och pengar.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Jag uppskattar mina kollegor och att vi tillsammans löser de problem som uppstår. Till största del sker vårt arbete bakom kulisserna, inte alltid synligt, men fortfarande viktigt för att saker och ting ska fungera bra. Det är uppmuntrande att träffa nöjda gäster som gillar vårt hotell och vill komma tillbaka.