Earth Day: Pandox låter solen skina in

Pandox viktigaste bidrag till en mer hållbar utveckling ligger i framväxten av lönsamma gröna fastigheter och gröna avtal med hotelloperatörer. Målet är att skapa resurseffektiva fastigheter och resurseffektiv drift som minskar Pandox klimatavtryck samtidigt som företaget växer. En viktig del av detta är att installera solpaneler på de hotell vi driver i egen regi. Pandox är på god väg att nå målet om att installera solpaneler på 30 procent av hotellen i egen drift.

april 21, 2021

Solpaneler på Hotel Berlin, Berlin

Pandox största miljö­påverkan kommer från fastigheterna och då främst från uppvärmning och el samt användning av byggmaterial. Därför fokuserar Pandox på olika aktiviteter för att minska energi- och vattenkonsumtionen, samt öka resurseffektiviteten när det gäller drift, produktion och distribution. Företaget ska öka återanvändning och återvinning av energi, vatten och material samt övergå till förnyelsebara energikällor när det är möjligt. Läs mer om detta i vår Hållbarhetsrapport 2020.

För Pandox är förnybara energikällor, som solenergi, en viktig del i vår strategi att minska vårt klimatavtryck.  När förutsättningarna är goda installerar Pandox solpaneler eller solvärme på byggnadernas tak. Vi har idag redan solceller installerade på Hotel Berlin, Berlin, Holiday Inn Brussels Airport och Radisson Blu Dortmund.

I videon nedan installeras solceller på taket på Hilton Brussels Grand Place, med hjälp av vår partner Ensys.

För närvarande genomför vi också installation på Hilton Garden Inn London Heathrow Airport, som förväntas tas i bruk under maj. När detta är färdigställt har 25 procent av Pandox hotell i egen drift solceller. Vi är på god väg att nå vårt mål om att installera solceller på 30 procent av hotellen senast 2023.

Solpaneler på Holiday Inn Brussels Airport