Varför så få kvinnliga hotelldirektörer i Europa?

Vi är stolta att av de tre nya hotelldirektörer Pandox anställde under 2020 är två kvinnor. Den totala andelen kvinnliga hotelldirektörer hos Pandox är nu 30 procent, jämfört med 13 procent år 2019. Men hur är det att vara kvinna och hotelldirektör i en bransch där två av tre hotellchefer är män? Ellen Deboeck, hotelldirektör på Hilton Grand Place i Bryssel, delar med sig av sina erfarenheter.

mars 08, 2021

Vad är viktigt för att lyckas i rollen som hotelldirektör?
- Det handlar ytterst om att göra skillnad genom rätt ledarskap, beslut och prioriteringar. Att förmedla en tydlig riktning för teamet och hålla sig uppdaterad kring nya trender gällande resande, kommunikation och konferenser.

Varför tror du att det finns så få kvinnliga hotelldirektörer i Europa?
- Det finns många studier som visar att jämlika arbetsplatser skapar mer värde. Ändå är bara var tredje hotellchef en kvinna, trots att kvinnor utgör halva arbetskraften i Europa. Men jag tror att detta håller på att förändras. Idag är jämlikhet en viktig punkt på agendan både medialt och inom företagen, på ett sätt som inte var fallet för några år sedan. Detta återspeglar den nuvarande situationen. Med ökat fokus på jämlikhet ökar möjligheterna för kvinnor att nå högre positioner.

Vilken är den största utmaningen med att vara kvinna och hotelldirektör?
- Den största utmaningen är de stereotypa antaganden och dolda fördomar som blockerar jämlikhet på arbetsmarknaden. Den kvinnliga chefen får frågor om balansen mellan arbete och privatliv, något som männen aldrig tillfrågas om. Sedan antas det att kvinnor är mer känslodrivna och mindre beslutsmässiga, vilket är helt felaktigt.

Vad ser du som de största möjligheterna?
– På Pandox kan vi göra skillnad och fortsätta arbeta med att ”krossa glastaket”. När vi bygger våra karriärer och når framgång hedrar vi alla inspirerande kvinnor före oss, som banade väg för vår generation. På samma sätt är det vår plikt att bana väg för den kommande generationen och försöka göra hotellnäringen till en jämlik arbetsplats. Jag ser det som en del av vårt ledaransvar. Men framförallt bidrar en högre grad av jämlikhet till ett bättre företag.

Vad kan Pandox göra för att bättre stötta kvinnliga hotelldirektörer?
- Pandox kultur är mycket tilltalande för kvinnliga ledare. Det finns alla förutsättningar för att även kvinnliga ledare ska få chansen att prestera på hög nivå, samtidigt som vi ger individen frihet, tillit och respekt. Vi behöver bara jobba mer strukturerat med frågan och vara observanta så att vi inte omedvetet påverkar möjligheter eller motivation för kvinnorna i företaget negativt. Det skapar förutsättningar för tillväxt! Jag har haft förmånen att vara omgiven av inspirerande ledare som gett mig möjligheten att påverka, lärt mig hur branschen fungerar och hur man skapar resultat i en mycket konkurrensutsatt bransch. Några förbättringsområden är nätverkande och mentorskap samt att arbeta med att fånga upp och utveckla kvinnliga talanger. Vi borde fråga våra talanger vad de behöver och säkerställa att vi skapar en kultur som stimulerar och underlättar för dem. 

Internationella kvinnodagen firas den 8 mars varje år på initiativ av FN. Det är en dag för att uppmärksamma jämställdhet och lika rättigheter och möjligheter i bland annat arbetslivet.