Pandox annonserar transformativt klimatomställningsprogram om 29 MEUR

Pandox ökar tempot inom hållbarhet och har nyligen beslutat om ett grönt klimatomställningsprojekt i affärssegmentet Operatörsverksamhet. Projektet löper över tre år och innebär att Pandox inom Operatörsverksamhet förväntas uppfylla sina utsläppsmål, som nyligen blivit godkända av SBTi, samtidigt som det förväntas generera tvåsiffrig avkastning.

10 januari 2024

Klimatomställningsprojektet består av utfasning av olja och gas, uppgradering och byte av uttjänta tekniska system för energioptimering, samt förnyelsebar energi och beteendeförändring. Den totala investeringen uppgår till 29 MEUR och förväntas generera kostnadsbesparingar om cirka 3 MEUR per år när det är slutfört.

”Med vårt nya klimatomställningsprojekt tar vi viktiga steg mot våra ambitiösa utsläppsmål inom Operatörsverksamhet. Vi arbetar kontinuerligt med att framtidssäkra våra hotellfastigheter ur hållbarhetsperspektiv, vilket dels sänker risken för vår portfölj, dels genererar betydande kostnadsbesparingar och därigenom skapar ytterligare värde”, säger Caroline Tivéus, SVP, Director of Sustainable Business.

De validerade vetenskapsbaserade målen innebär att Pandox till år 2030 ska minska utsläppen av växthusgaser i Operatörsverksamhet (Scope 1 och 2) med 42 procent samtidigt som utsläppen i Fastighetsförvaltning (Scope 3) ska minska med 25 procent.

I samband med de godkända klimatmålen har Pandox även hållbarhetslänkat befintliga lån med SEB och Swedbank om totalt motsvarande 2 200 MSEK. Två av tre hållbarhetsmål länkar till SBT-målen genom Co2-minskning samtidigt som klimatmålen är kopplade till incitamentsprogram för ledningsgruppen och hotelldirektörerna i Operatörsverksamhet.

Läs mer om Pandox hållbarhetsarbete här.