Pandox hållbarhetslänkar befintliga lån med två banker

29 dec, 2023, 10:00


Pandox AB (publ) fick nyligen sina vetenskapliga klimatmål validerade av Science Based Targets initiative (SBTi) och har nu, med SEB som koordinator,  hållbarhetslänkat två befintliga banklån med SEB och Swedbank om totalt motsvarande cirka 2 200 MSEK.

Banklånens kreditmarginal kopplas till det årliga utfallet av tre väldefinierade hållbarhetsmål inom miljö, socialt och styrning (ESG), vilka kommer att redovisas i den årliga hållbarhetsredovisningen. Det första målet omfattar miljö genom direkta energieffektiviseringsmål i enlighet med Pandox vetenskapliga klimatmål. Det andra målet täcker det sociala perspektivet och fokuserar på kontroller i leverantörsleden för renovering och ombyggnation. Det tredje målet handlar om styrning och incitament för att uppnå Pandox vetenskapliga klimatmål. Både koncernledningens incitamentsprogram och hotelldirektörernas incitamentsprogram i affärssegmentet Operatörsverksamhet är kopplade till de vetenskapliga målen.

 

”Vi är mycket stolta över att vi tillsammans med SEB och Swedbank lyckats sätta mål inom respektive område inom ESG. Målen är ambitiösa och kopplade till vår största påverkan vad gäller CO2-utsläpp, riskhantering och styrning, vilket bidrar till tydlig integrering av hållbarhet i vår verksamhet”, säger Caroline Tivéus, SVP, Director of Sustainable Business.

 

Till skillnad från ”gröna lån” där medlen är öronmärkta till specifika projekt och fastigheter är denna typ av hållbarhetslänkning kopplad till hela Pandox hållbarhetsarbete. Målstyrningen skapar även tydliga ekonomiska incitament för företagets hållbarhetsarbete eftersom den befintliga kreditmarginalen blir lägre när Pandox når målen.

 

Motsvarande dialog förs med andra banker om existerande lån och möjligheterna är goda att gradvis konvertera majoriteten av dessa till hållbarhetslänkade lån.

 

För ytterligare information om Pandox hållbarhetsarbete, se www.pandox.se/hallbarhet/

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Liia Nõu, vd, +46 (0)8 506 205 50
Caroline Tivéus, SVP Director of Sustainable Business, +46 (0)735 32 74 41
Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0)760 95 19 40

Denna information lämnades för offentliggörande kl 10:00 CET den 29 december 2023.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 159 hotell med cirka 35 800 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se