Pandox publicerar årsredovisningen för 2021

2021 inleddes mycket svagt på grund av bestående myndighetsrestriktioner som begränsade efterfrågan i hotellmarknaden. I takt med att vaccinationsprogram lyckosamt rullades ut lättade restriktionerna gradvis vilket ledde till en mycket stark återhämtning under det andra halvåret, drivet främst av inhemskt fritidsresande.

11 mars 2022

Pandox affärsmodell har visat sig motståndskraftig även under den svåra covid-19- pandemin. I årsredovisningen guidar vi genom året som gått, hur hotellmarknaden fungerar och hur Pandox verkar i den genom sin strategi, affärsmodell och prioriteringar.

2021 inleddes mycket svagt på grund av bestående myndighetsrestriktioner som begränsade efterfrågan i hotellmarknaden. I takt med att vaccinationsprogram lyckosamt rullades ut lättade restriktionerna gradvis vilket ledde till en mycket stark återhämtning under det andra halvåret, drivet främst av inhemskt fritidsresande.

Vd Liia Nõu kommenterar:
"Att Pandox affärsmodell – framförallt omsättningsbaserade hyresavtal med minimihyra – fungerar bra i goda tider har vi länge vetat. Affärsmodellen har också visat sig vara motståndskraftig i pandemin. Tack vare kontrakterade minimihyror och fasta hyror om motsvarande cirka 1 900 MSEK på årsbasis har vi kunnat generera ett positivt cash earnings varje kvartal sedan covid-19 slog till i februari 2020. Det har inneburit att vi kunnat bibehålla vår starka finansiella ställning, vilket i sin tur gjort det möjligt för oss att göra tillväxtdrivande investeringar i befintlig portfölj och att kunna erbjuda våra affärspartners förbättrade betalningsvillkor i det svåra läge som pandemin skapat. Vi går därmed stärkta ur 2021 i vetskapen om att vår affärsmodell levererar i alla lägen."

En sammanfattning av årsredovisningen hittas här.

Ladda ned årsredovisningen