Liia Nõu utsedd till Årets Ruter Dam 2022

Pandox vd Liia Nõu har utsetts till Årets Ruter Dam 2021 – en hedersutmärkelse som tilldelas den kvinna som har befordrats till den mest inflytelserika chefspositionen inom svenskt näringsliv under det gångna året.

6 oktober 2022

- Jag känner mig mycket hedrad att bli utsedd till Årets Ruter Dam 2022 och är väldigt glad om mina erfarenheter också kan inspirera andra i sina karriärer. Pandox starka värdegrund med fokus på laget i kombination med individuell frihet i avgörande situationer är en viktig anledning till att jag har nått dit jag är idag. Jag är full av beundran för det arbete som genomförs inom ramarna för Ruter Dam vars arbete är minst lika viktigt och relevant idag som vid grundandet för 35 år sedan, säger Liia Nõu.

- Pandox drabbades hårt av den gångna pandemin där hela hotellmarknaden lamslogs. Liia Nõu visade då på starkt och moget ledarskap vilket resulterade i att de snabbt anpassade sig till de nya förutsättningarna och ändrade sina affärsmodeller. Detta bidrog till att de red ut stormen som ett starkare företag och blev bättre rustade inför framtiden. Liia och Pandox har även starka och moderna värderingar som genomsyrar hela verksamheten. Dessutom har de inte bara hållbarhetsmål för miljö­ och klimat utan även riktlinjer för ansvarsfulla och rättvisa affärer, trygga gäster, en attraktiv arbetsplats samt inkluderande lokalsamhällen. Detta moderna synsätt och ledarskap gör att vi ser Liia Nõu som en sann förebild och en värdig mottagare av Ruter Dam 2022, säger Marika Lundsten, vd Ruter Dam.

Hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam har delats ut varje år sedan 1990.  Urvalsprocessen tar hänsyn till företagets storlek, omsättning och den kvinnliga chefens grad av makt och inflytande. Ruter Dams styrelse bevakar löpande utnämningar på högsta ledande nivåer. På ett jurymöte beslutas vilken kvinna som under året har befordrats till den högsta positionen med störst ansvar inom svenskt näringsliv.

Ruter Dam är ett chefsutvecklings- och mentorprogram som grundades 1987. Målet är fler kvinnliga chefer på hög nivå i svenskt näringsliv. Sedan starten har fler än 1 300 kvinnor deltagit i Ruter Dams ettåriga program och ett unikt affärsnätverk har etablerats. 2017 startade Ruter Dams systerprogram Spader Ess, ett program för yngre kvinnor i början av karriären där Ruter-damare är mentorer. Verksamheten präglas av affärsmässighet, kvalitet och resultat.