Koncernledning

 • Anders Nissen

  CEO


  VD sedan 1995. 

  Utbildning:

  Förvaltningslinjen, Lunds universitet.

  Övriga nuvarande befattningar:

  Styrelseledamot Björnberg Fastighetsförvaltning AB och Svenska Handbollslandslaget AB.

 • Liia Nõu

  Senior Executive Vice President and CFO


  Senior Executive Vice President and CFO sedan 2007. 

  Utbildning:

  Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

  Övriga nuvarande befattningar:

 • Anders Berg

  Senior Vice President and Head of Communications and IR


  Head of Investor Relations sedan 2016.

  Utbildning: 

  Civilekonom från Linköpings Universitet. Certified European Financial Analyst (CEFA).

  Övriga nuvarande befattningar:
  -
 • Aldert Schaaphok

  Senior Vice President, Director International Operations


  Senior Vice President, Director International Operations sedan 2004. 

  Utbildning:

  Kandidatexamen i företagsekonomi (hotelldirektion) från Hotelschool the Hague.

  Övriga nuvarande befattningar:

  -

 • Lars Häggström

  Senior Executive Vice President, Asset Management & Development


  Senior Executive Vice President, Asset Management and Development sedan 2000. 

  Utbildning:

  Sjöingenjör med examen från Sjöbefälsskolan i Stockholm samt ett års studier på Kungliga Tekniska Högskolan.

  Övriga nuvarande befattningar:

  -

 • Karmen Bergholcs

  General Counsel


  Chefsjurist sedan 2016.

  Utbildning: 

  Juristexamen från Stockholms Universitet.

  Övriga nuvarande befattningar:
  -
 • Martin Creydt

  Senior Vice President, Director of Property Management International


  Senior Vice President, Director of Property Management International sedan 2017. 

  Utbildning: 

  Advanced Management Program, Cornell University

  Executive Program, INSEAD

  Business Degree Service Management, University of Gothenburg

  Övriga nuvarande befattningar:
  -
 • Jonas Törner

  Senior Vice President, Business Intelligence


  Senior Vice President, Business Intelligence sedan 2005. 

  Utbildning:

  Studier för en Mastersexamen, Business Administration and Economics (finance & accounting), Stockholms universitet. Studier för en Kandidatexamen, Bachelor of Science in Engineering (electronics), vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

  Övriga nuvarande befattningar:

  -

 • Erik Hvesser

  Senior Vice President, Director of Property Management Nordics


  Senior Vice President, Director of Property Management Nordics sedan 2006.

  Utbildning:

  Kandidatexamen i Business Administration från Norwegian School of Economics.

  Övriga nuvarande befattningar:

   -