Koncernledning

Anders Nissen

CEO

VD sedan 1995.

Utbildning:

Förvaltningslinjen, Lunds universitet.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot Björnberg Fastighetsförvaltning AB och Svenska Handbollslandslaget AB.

Liia Nõu

Senior Executive Vice President and CFO

Senior Executive Vice President and CFO sedan 2007.

Utbildning:

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar:

Anders Berg

Senior Vice President and Head of Communications and IR

Head of Investor Relations sedan 2016.

Utbildning: 

Civilekonom från Linköpings Universitet. Certified European Financial Analyst (CEFA).

Övriga nuvarande befattningar:

-
Aldert Schaaphok

Senior Vice President, Director International Operations

Senior Vice President, Director International Operations sedan 2004.

Utbildning:

Kandidatexamen i företagsekonomi (hotelldirektion) från Hotelschool the Hague.

Övriga nuvarande befattningar:

-

Lars Häggström

Senior Executive Vice President, Asset Management & Development

Senior Executive Vice President, Asset Management and Development sedan 2000.

Utbildning:

Sjöingenjör med examen från Sjöbefälsskolan i Stockholm samt ett års studier på Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga nuvarande befattningar:

-

Karmen Bergholcs

General Counsel

Chefsjurist sedan 2016.

Utbildning: 

Juristexamen från Stockholms Universitet.

Övriga nuvarande befattningar:

-

Jonas Törner

Senior Vice President, Business Intelligence

Senior Vice President, Business Intelligence sedan 2005.

Utbildning:

Studier för en Mastersexamen, Business Administration and Economics (finance & accounting), Stockholms universitet. Studier för en Kandidatexamen, Bachelor of Science in Engineering (electronics), vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar:

-

Martin Creydt

Senior Vice President, Director of Property Management International

Senior Vice President, Director of Property Management International sedan 2017.

Utbildning: 

Advanced Management Program, Cornell University

Executive Program, INSEAD

Business Degree Service Management, University of Gothenburg

Övriga nuvarande befattningar:

-

Erik Hvesser

Senior Vice President, Director of Property Management Nordics

Senior Vice President, Director of Property Management Nordics sedan 2006.

Utbildning:

Kandidatexamen i Business Administration från Norwegian School of Economics.

Övriga nuvarande befattningar:

-

Denna webbplats använder cookies På pandox.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig och för att samla in statistik. Läs mer om cookies här.