Koncernledning 

Liia Nõu

VD sedan 2021. Dessförinnan CFO mellan 2007-2021.

Utbildning:

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar:

Aktieinnehav:

25 700 B-aktier

Anneli Lindblom

CFO sedan 2021.

Utbildning:

Civilekonom Frans Schartaus Handelsinstitut Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot och ordförande i Revisionsutskottet Amasten Fastighets AB (publ.), styrelseledamot Haypp Group AB (publ.) samt styrelseledamot Avtalat.se

Aktieinnehav:

2 000 B-aktier.

Anders Berg

SVP, Head of Communications and IR sedan 2016.

Utbildning: 

Civilekonom från Linköpings Universitet. Certified European Financial Analyst (CEFA).

Övriga nuvarande befattningar:

-

Aktieinnehav: 

0.

Aldert Schaaphok

SVP, Director International Operations sedan 2004.

Utbildning:

Kandidatexamen i företagsekonomi (hotelldirektion) från Hotelschool the Hague.

Övriga nuvarande befattningar:

-

Aktieinnehav:

0.

Lars Häggström

EVP, Asset Management & Development sedan 2000.

Utbildning:

Sjöingenjör med examen från Sjöbefälsskolan i Stockholm samt ett års studier på Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga nuvarande befattningar:

-

Aktieinnehav:

10 000 B-aktier.

Karmen Bergholcs

SVP, General Counsel sedan 2016.

Utbildning: 

Juristexamen från Stockholms Universitet.

Övriga nuvarande befattningar:

-

Aktieinnehav:

0.

Jonas Törner

SVP, Business Intelligence sedan 2005.

Utbildning:

Studier för en Mastersexamen, Business Administration and Economics (finance & accounting), Stockholms universitet. Studier för en Kandidatexamen, Bachelor of Science in Engineering (electronics), vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar:

-

Aktieinnehav: 

0.

Martin Creydt

SVP, Director of Property Management International sedan 2017.

Utbildning: 

Advanced Management Program, Cornell University

Executive Program, INSEAD

Business Degree Service Management, University of Gothenburg

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot på Götessons Industri AB.

 

Aktieinnehav:

1 000 B-aktier 

Caroline Tivéus

SVP, Director of Sustainable Business sedan 2018.

 

Utbildning: 

Magister i redovisning från Lunds Universitet

 

Övriga nuvarande befattningar:

-

Aktieinnehav:

0.

Erik Möller

SVP, Director of Property Management Nordics sedan 2021

Utbildning:

Bachelor of Applied Science (B.A.Sc,), Hospitality Business Administration/Economics med inriktning på fastigheter, Glion Institute of Higher Education.

Övriga nuvarande befattningar:

-

Aktieinnehav:

0. 

Aktieinnehav uppdaterat per 8 december 2021.