Koncernledning

Liia Nõu

VD och tf. CFO

Vd sedan 2021. CFO sedan 2007.

Utbildning:

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar:

Anders Berg

Senior Vice President and Head of Communications and IR

Head of Investor Relations sedan 2016.

Utbildning: 

Civilekonom från Linköpings Universitet. Certified European Financial Analyst (CEFA).

Övriga nuvarande befattningar:

-
Aldert Schaaphok

Senior Vice President, Director International Operations

Senior Vice President, Director International Operations sedan 2004.

Utbildning:

Kandidatexamen i företagsekonomi (hotelldirektion) från Hotelschool the Hague.

Övriga nuvarande befattningar:

-

Lars Häggström

Senior Executive Vice President, Asset Management & Development

Senior Executive Vice President, Asset Management and Development sedan 2000.

Utbildning:

Sjöingenjör med examen från Sjöbefälsskolan i Stockholm samt ett års studier på Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga nuvarande befattningar:

-

Karmen Bergholcs

Senior Vice President och General Counsel

Senior Vice President och General Counsel sedan 2016

Utbildning: 

Juristexamen från Stockholms Universitet.

Övriga nuvarande befattningar:

-

Jonas Törner

Senior Vice President, Business Intelligence

Senior Vice President, Business Intelligence sedan 2005.

Utbildning:

Studier för en Mastersexamen, Business Administration and Economics (finance & accounting), Stockholms universitet. Studier för en Kandidatexamen, Bachelor of Science in Engineering (electronics), vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar:

-

Martin Creydt

Senior Vice President, Director of Property Management International

Senior Vice President, Director of Property Management International sedan 2017.

Utbildning: 

Advanced Management Program, Cornell University

Executive Program, INSEAD

Business Degree Service Management, University of Gothenburg

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot på Götessons Industri AB

Caroline Tivéus

Senior Vice President and Director of Sustainable Business

Director of Sustainable Business sedan 2018

 

Utbildning: 

Magister i redovisning från Lunds Universitet

 

Övriga nuvarande befattningar:

-

Erik Hvesser

Senior Vice President, Director of Property Management Nordics

Senior Vice President, Director of Property Management Nordics sedan 2006.

Utbildning:

Kandidatexamen i Business Administration från Norwegian School of Economics.

Övriga nuvarande befattningar:

-