Pandox AB (publ) delårsrapport januari–mars 2024

25 apr, 2024, 07:00
Regulatoriskt pressmeddelande

Lovande start på året
 

Januari–mars 2024

 • Intäkter Hyresavtal uppgick till 845 (780) MSEK. Ökningen för jämförbart bestånd i fast valuta var 2 procent
 • Intäkter Egen drift uppgick till 656 (573) MSEK. Ökningen för jämförbart bestånd i fast valuta var 6 procent
 • Driftnetto Hyresavtal uppgick till 694 (662) MSEK. Ökningen för jämförbart bestånd i fast valuta var 2 procent
 • Driftnetto Egen drift uppgick till 91 (52) MSEK. Ökningen för jämförbart bestånd i fast valuta var 22 procent
 • EBITDA uppgick till 740 (675) MSEK, en ökning med 10 procent
 • Cash earnings uppgick till 272 (259) MSEK, motsvarande 1,48 (1,41) SEK per aktie
 • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 34 (-212) MSEK. Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till 298 (-344) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 454 (-203) MSEK, motsvarande 2,43 (-1,17) SEK per aktie 
   
 • Påskens infallande i mars hade en negativ effekt på totala intäkter om cirka 2 procentenheter i kvartalet
 • Den 26 februari ingicks avtal om avyttring av DoubleTree by Hilton Montreal i Kanada. Försäljningen avser både hotellfastighet och hotelldrift med ett transaktionspris om cirka 80 MCAD, motsvarande 630 MSEK. Affären slutfördes i andra kvartalet och frånträde skedde den 15 april

 

 

Kommentar från vd Liia Nõu

”Hotellmarknaden utvecklades positivt i det första kvartalet, som är det säsongsmässigt lugnaste och trots en negativt från påskens infallande i mars. Totala intäkter och totalt driftnetto ökade med 3 respektive 4 procent i jämförbart bestånd i fast valuta.”

 

”Finansieringsklimatet förbättrades ytterligare i kvartalet. Vi refinansierade lån om motsvarande cirka 3 000 MSEK, varav huvuddelen i Norden, med en löptid om tre år till en lägre kreditmarginal än tidigare. Motsvarande cirka 2 100 MSEK av dessa lån hållbarhetslänkades, vilket innebär att cirka 12 procent av den totala låneportföljen nu är hållbarhetslänkad.”

 

”För helåret förväntar vi oss, som tidigare, en viss RevPAR-tillväxt i hotellmarknaden med stöd av bland annat en stark eventkalender i Tyskland, med fotbolls-EM i juni-juli, och stabila marknadsförutsättningar i övriga marknader. Vi har också flera större pågående projekt som kommer att bidra positivt till vår resultat- och värdetillväxt, motsvarande 300 MSEK i årligt driftnetto med full effekt 2026, varav cirka 130 MSEK 2024.”
 

Presentation av delårsrapporten
Pandox presenterar delårsrapporten för investerare, analytiker och media via en webbsänd telefonkonferens den 25 april 2024 kl. 08:30 CEST. Som en tjänst till Pandox intressenter sker också en extern uppdatering av hotellmarknaden.

 

Om du önskar delta via webcasten, gå in på följande länk:

https://ir.financialhearings.com/pandox-q1-report-2024    

 

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via följande länk:

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5009919
 

Bilaga: Delårsrapport januari–mars 2024

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Liia Nõu, vd, +46 (8) 506 205 50
Anneli Lindblom, CFO, +46 (0) 765 93 84 00
Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

 

Denna information är sådan information som Pandox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2024 kl. 07:00 CEST.

 

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 158 hotell med cirka 35 613 rum i 12 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Hyresavtal, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med ledande hotelloperatörer och Egen drift, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se