Inbjudan till presentation av Pandox delårsrapport januari–juni 2024

28 jun, 2024, 10:00
Pandox AB (publ) publicerar delårsrapporten för perioden januari–juni 2024 den 12 juli 2024 kl. 07:00 CEST, följt av en webbsänd telefonkonferens kl. 08:30 CEST.

En separat presentation om den internationella hotellmarknaden, fristående från Pandox resultatpresentation, hålls därefter av Alex Robinson, Director, Industry Partners på STR International.

Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via följande länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002587. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Webcast
Om du önskar delta via webcasten, gå in på följande länk: https://ir.financialhearings.com/pandox-q2-report-2024. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

En inspelad version av webcasten kommer att finnas tillgänglig på www.pandox.se.
  

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
Erik Ax Rabaeus, Director, IR & Communications +46 (0) 70 713 77 06

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2024, kl. 10:00 CEST.

Om Pandox
Pandox äger, utvecklar och hyr ut hotellfastigheter till skickliga hotelloperatörer under långsiktiga, omsättningsbaserade hyresavtal med garanterade miniminivåer. Sedan starten 1995 har vi vuxit till en av de största hotellfastighetsägarna i Europa. Vår portfölj består av 157 hotellfastigheter med cirka 35 000 rum i 11 länder i norra Europa. Portföljens marknadsvärde uppgår till cirka 70 miljarder SEK. Huvudkontoret ligger i Stockholm och vi är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se