Pandox förvärvar hotellfastighet i Stockholm

28 feb, 2023, 12:05

Pandox AB (publ) har förvärvat och tillträtt Best Western Hotel Fridhemsplan i centrala Stockholm, Sverige. Hotellfastigheten har 221 rum och drivs under ett fast hyresavtal med en privat operatör. Totalt förvärvspris inklusive ett större investeringsprogram uppgår till cirka 400 MSEK med en förväntad stabiliserad direktavkastning om cirka 7 procent.
 
”Vi är glada över att ha gjort vårt första förvärv i Sverige på många år. Hotellfastigheten har ett starkt läge ur ett fritids- och affärsperspektiv och har stor utvecklingspotential. Vi ser fram emot att tillsammans med en ny hyresgäst skapa en modern och inspirerande hotellprodukt och öka hotellfastighetens värde.”, säger Liia Nõu, vd för Pandox.
 
Hotellet kommer under 2023 att drivas under ett fast hyresavtal med nuvarande operatör, därefter renoveras och återöppnas under andra kvartalet 2024 med ett nytt koncept. I samband med det kommer ett nytt hyresavtal med en ny hotelloperatör att träda i kraft. Förvärvet kommer att redovisas under affärssegmentet Fastighetsförvaltning och initialt finansieras av kassa samt befintliga kreditfaciliteter.
 
Stockholm är Sveriges huvudstad och den största staden i Norden med mer än 1,6 miljoner invånare i storstadsområdet. Stockholm är en attraktiv turist- och affärsdestination med vackra omgivningar, ett rikt kulturliv och ett starkt näringsliv, framförallt inom tjänstesektorn.
 
Läs mer om Best Western Hotel Fridhemsplan här:
 

https://www.fridhemsplan.se/

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

 
Liia Nõu, vd, +46 (0) 702 37 44 04
Anneli Lindblom, CFO, +46 (0) 765 93 84 00
Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2023, kl. 12:05 CET.

 

Om Pandox 
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 158 hotell med cirka 35 500 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se