Pandox och Scandic förlänger hyresavtal för 15 hotellfastigheter i Norden

10 jun, 2022, 08:00
Pandox AB (publ) och Scandic Hotels har ingått avtal om förlängning av hyresavtal för 15 hotellfastigheter samt en kongressfastighet. Hyresavtalen är omsättningsbaserade med kontrakterad miniminivå och löper över 12–20 år. Parterna åtar sig även att över en flerårsperiod gemensamt investera cirka 700 MSEK i hotellfastigheterna.

The portfolio consists of 15 hotel properties, of which 12 in Sweden, two in Finland and one in Norway. The total number of rooms amounts to approximately 3,600. In addition, the lease extension includes Marina Congress Center in Helsinki, Finland.

Majoriteten av hotellen har starka lägen i växande regionala städer med stabil hotellefterfrågan. För att säkerställa hotellfastigheternas potential kommer Pandox och Scandic över en flerårsperiod att gemensamt investera cirka 700 MSEK i produktutveckling, ompositionering och ökad gästkomfort.

 

”Det är mycket glädjande att fördjupa och förstärka samarbetet med Scandic, som är vår största partner och en av Nordens ledande hotelloperatörer. Det känns extra bra mot bakgrund av det stålbad som vi och hela hotellbranschen genomgått på grund av covid-19. Pandox och Scandic har en samsyn om att det bästa långsiktiga värdeskapandet sker via ett nära samarbete och omsättningsbaserade hyresavtal med gemensamma incitament. Med detta avtal och en starkare hotellmarknad blickar vi framåt mot en ljus framtid”, säger Liia Nõu, vd på Pandox.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Liia Nõu, vd, +46 (0) 702 37 44 04
Erik Möller, SVP Director Property Management Nordics, +46 (0) 707 73 35 65
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 juni 2022, kl. 08:00 CEST.

 

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 156 hotell med cirka 35 500 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se