Pandox AB (publ) delårsrapport januari–september 2020

23 okt, 2020, 07:00
Regulatoriskt pressmeddelande

Två steg framåt, ett steg bakåt

Juli–september 2020

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 630 (851) MSEK, vilket inkluderar en engångsintäkt om 28 MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 35 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 531 (761) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 37 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till -39 (160) MSEK
 • EBITDA uppgick till 456 (886) MSEK
 • Cash earnings uppgick till 194 (586) MSEK
 • Cash earnings per aktie uppgick till 1,06 (3,51) SEK
 • Periodens resultat uppgick till -103 (242) MSEK, vari ingår orealiserade värdeförändringar avseende Förvaltningsfastigheter om -315 MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,56 (1,45) SEK
 • Per 30 september 2020 uppgick likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter till 5 348 MSEK, jämfört med 5 516 MSEK per 30 juni 2020

Januari–september 2020

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 829 (2 319) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 30 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 540 (2 048) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 32 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till -104 (467) MSEK
 • EBITDA uppgick till 1 321 (2 397) MSEK
 • Cash earnings uppgick till 531 (1 523) MSEK
 • Cash earnings per aktie uppgick till 2,91 (9,09) SEK
 • Periodens resultat uppgick till -1 103 (1 409) MSEK, vari ingår orealiserade värdeförändringar avseende Förvaltningsfastigheter om -1 246 MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -5,98 (8,41) SEK

En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 23 oktober 2020 kl. 08:30 CEST. Information finns tillgänglig på pandox.se.

Bilaga: Delårsrapport januari–september 2020

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 07:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 156 hotell med cirka 35 000 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med ledande hotelloperatörer och Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se