Pandox AB (publ) bokslutskommuniké januari–december 2019

12 feb, 2020, 07:00
Regulatoriskt pressmeddelande

Förstärkt paneuropeisk position

Oktober–december 2019

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 810 (749) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 4,4 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 716 (627) MSEK, 700 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 3,7 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 159 (165) MSEK, 150 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Minskningen för jämförbara enheter var 18,5 procent justerat för valutakurseffekter
 • EBITDA uppgick till 831 (749) MSEK, 805 MSEK exklusive effekter av IFRS 16
 • Cash earnings uppgick till 651 (485) MSEK
 • Cash earnings per aktie uppgick till 3,70 (2,90) SEK
 • Periodens resultat uppgick till 1 291 (775) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 7,30 (4,63) SEK
 • Pandox genomförde en riktad kontant nyemission och tillfördes cirka 3 000 MSEK


Januari–december 2019

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 3 129 (2 971) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 2,3 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 2 764 (2 517) MSEK, 2 706 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 1,9 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 625 (540) MSEK, 599 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 1,5 procent justerat för valutakurseffekter
 • EBITDA uppgick till 3 215 (2 909) MSEK, 3 128 MSEK exklusive effekter av IFRS 16
 • Cash earnings uppgick till 2 161 (1 893) MSEK
 • Cash earnings per aktie uppgick till 12,74 (11,28) SEK
 • Periodens resultat uppgick till 2 700 (2 823) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 15,91 (16,83) SEK
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,60 (4,70) SEK per aktie, totalt 662 (787) MSEK


Bilaga: Bokslutskommuniké januari-december 2019

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020 kl. 07:00 CET.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 156 hotell med cirka 35 000 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med ledande hotelloperatörer och Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se