Pandox har slutfört tidigare offentliggjort förvärv av tre hotellfastigheter i Tyskland

1 jul, 2019, 16:20
Pandox AB (publ) förvärv av tre hotellfastigheter i Tyskland, som offentliggjordes den 18 juni 2019, har slutförts.

Hotellens förväntade bidrag till hyresintäkter och driftnetto 2019 har justerats till cirka 6,0 MEUR respektive 5,8 MEUR, mätt i årstakt.

Hotellfastigheterna redovisas under affärssegmentet Fastighetsförvaltning från och med den 1 juli 2019. För mer information om de förvärvade hotellfastigheterna vänligen se pressmeddelandet från den 18 juni 2019 då förvärvet tillkännagavs.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, CEO, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 juli 2019, kl. 16:20 CEST.
  

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 147 hotell med cirka 32 800 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se