Pandox avyttrar hotellbyggnad i Stockholm

19 jun, 2019, 14:40
Pandox AB (publ) har ingått avtal om avyttring av hotellbyggnaden som inrymmer Hotell Hasselbacken i Stockholm för 480 MSEK. Köpare är bolag inom POP HOUSE SWEDEN-koncernen. Tillträdet är planerat till den 2 september 2019.

Avyttringen sker till ett underliggande värde för hotellbyggnaden om 480 MSEK, vilket ger en positiv påverkan på EPRA NAV om cirka 100 MSEK i det andra kvartalet 2019. Hotellbyggnaden kommer i balansräkningen att redovisas som tillgång som innehas för försäljning fram till tillträdet.

Hotell Hasselbacken har 113 rum med ett bolag i POP HOUSE SWEDEN-koncernen som hyresgäst och ingår i affärssegmentet Fastighetsförvaltning.

Avyttringen sker till ett attraktivt pris givet hotellbyggnadens begränsade kommersiella utvecklingsmöjligheter med Pandox som ägare.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, CEO, +46 (0) 708 46 02 02
Erik Hvesser, SVP Property Management, Nordics, +46 (0) 707 70 01 19
Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

      
Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 19 juni 2019 kl. 14:40 CEST.

       
Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 144 hotell med cirka 32 300 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se