Pandox AB (publ) bokslutskommuniké januari–december 2018

14 feb, 2019, 07:00
Regulatoriskt pressmeddelande
God tillväxt och ökat substansvärde

Oktober–December 2018

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 749 (571) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 1 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 627 (490) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 1 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 165 (144) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 11 procent justerat för valutakurseffekter
 • EBITDA uppgick till 749 (597) MSEK
 • Cash earnings uppgick till 480 (482) MSEK
 • Cash earnings per aktie uppgick till 2,88 (3,06) SEK
 • Periodens resultat uppgick till 775 (1 183) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 4,63 (7,47) SEK
 • Pandox tillkännagav och slutförde två förvärv i Storbritannien samt slutförde en avyttring i Sverige

Januari–december 2018

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 2 971 (2 202) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 2 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 2 517 (1 882) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 1 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 540 (494) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 10 procent justerat för valutakurseffekter
 • EBITDA uppgick till 2 909 (2 252) MSEK
 • Cash earnings uppgick till 1 890 (1 660) MSEK
 • Cash earnings per aktie uppgick till 11,26 (10,46) SEK
 • Periodens resultat uppgick till 2 823 (3 148) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 16,83 (19,89) SEK
 • EPRA NAV per aktie uppgick till 164,04 (144,54) SEK
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,70 (4,40) SEK per aktie, totalt 787 (737) MSEK

Bilaga: Bokslutskommuniké januari–december 2018

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02

Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 14 februari 2019 kl. 07:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 144 hotell med cirka 32 300 rum i femton länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se