Pandox AB (publ) årsredovisning för 2017 har publicerats

16 mar, 2018, 08:00
Regulatoriskt pressmeddelande
Den svenska versionen av Pandox AB:s årsredovisning för 2017 har publicerats på www.pandox.se.

Den svenska tryckta versionen av årsredovisningen distribueras till aktieägare som så önskat under vecka 12. Årsredovisningen kan också beställas på www.pandox.se eller på telefon 08-506 205 50.

Den engelska versionen av årsredovisningen förväntas finnas tillgänglig inom två veckor.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
Caroline Tivéus, Director Sustainable Business, +46 (0) 735 32 74 41
  


Denna information är sådan information som Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2018 kl. 08:00 CET.
  

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 143 hotell med cirka 31 500 rum i femton länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se