Sammanfattning av Pandox kapitalmarknadsdag 2017

9 maj, 2017, 17:00
Pandox arrangerade idag en kapitalmarknadsdag i Stockholm. Dagen fokuserade på Pandox största affärsområde fastighetsförvaltning på temat ”balanserad potential”.

Anders Nissen, VD, beskrev Pandox strategiska utveckling med fokus på hotellfastighetsportföljens balans och potential.

Erik Hvesser, SVP Property Management Nordics, presenterade Pandox nordiska hyresportfölj med fokus på hotellmarknadernas struktur, hyrespartners och exempel på gemensamma investeringsprojekt med hyrespartners.

Martin Creydt, SVP Property Management International, presenterade Pandox internationella hyresportfölj med fokus på hyrespartners, hotellmarknadernas struktur och affärsprioriteringar.

Jonas Törner, SVP Business Intelligence, presenterade övergripande trender i hotellmarknaden samt redogjorde för hotellmarknadens utveckling på några av Pandox nyckelmarknader.

Helge Krogsbøl, SVP Operations Nordics & Germany och Jacob Rasin, Director of Business Development, beskrev Pandox innovationsprocess och illustrerade den med ett antal framgångsrika ompositioneringsprojekt, däribland Urban House Copenhagen och The Hub Hotel & Livingroom Kista.

Under dagen besökte deltagarna också flera av Pandox hotellfastigheter i Stockholm.

Presentationsmaterialet från kapitalmarknadsdagen finns på www.pandox.se/cmd2017. Därutöver kommer en webcast av Anders Nissens presentation att göras tillgänglig på samma plats.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
Marika Hilldoff, Sustainability and IR Manager, +46 (0) 708 91 50 79

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2017 kl. 17:00 CEST.

Om Pandox

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 120 hotell med drygt 26 000 rum i tio länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se