Presentation av Pandox AB:s bokslutskommuniké januari-december 2016

23 jan, 2017, 10:00

Pandox AB publicerar sin bokslutskommuniké för perioden januari december 2016, den 16 februari 2017 kl. 07:00 CET. Institutionella investerare, analytiker och media hälsas välkomna till en telefonkonferens kl. 09:00 CET.

Hållpunkter (CET)

07:00 – Delårsrapporten publiceras via Cision och www.pandox.se 

08:00 (cirka) – Presentationsmaterial publiceras på www.pandox.se 

09:00 – Telefonkonferens med VD Anders Nissen och CFO Liia Nõu

09:30 – Frågestund

10:00 – Telefonkonferensen avslutas

För att följa telefonkonferensen online gå till http://media.fronto.com/cloud/pandox/170216. För att delta i telefonkonferensen och ställa frågor, vänligen ring in på något av nedanstående telefonnummer cirka tio minuter före konferensstart.

SE: +46 (0)8 503 36 434
UK LocalCall: 08444933800
US LocalCall: 16315107498
Conference ID: 51368715

En inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på www.pandox.se.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Berg, Head of Communications and Investor Relations, +46 (0) 760 95 19 40

Marika Hilldoff, IR and Sustainability Manager, +46 (0) 708 91 50 79

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 januari 2017 kl. 10:00 CET. 

  
Om Pandox

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 120 hotell med drygt 26 000 rum i tio länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se