Pandox AB (publ) utvärderar möjligheterna till ett större förvärv

21 nov, 2017, 08:30
Regulatoriskt pressmeddelande
Med anledning av spekulationer i media bekräftar Pandox att bolaget gått in i en förhandlingsfas rörande möjligheterna till ett större förvärv. Förvärvet avser en hotellportfölj som har sin tyngdpunkt i större städer i Storbritannien och Irland. Pandox vill understryka att det är en komplex affär och att pågående förhandlingar inte nödvändigtvis behöver leda till att avtal ingås och att det inte är säkert att transaktionen kommer att kunna fullföljas.

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i Europa. Bolaget äger 122 hotellfastigheter i elva länder, däribland Storbritannien, med ett totalt fastighetsvärde om cirka 41 000 MSEK. Affärsutveckling som t ex förvärv, avyttringar, uthyrning och driftsövertaganden är en naturlig del av Pandox verksamhet och bolaget utvärderar fortlöpande sådana möjligheter.

Ytterligare information kommer att lämnas när så bedöms lämpligt eller skyldighet uppkommer.

 
KONTAKTPERSONER:
Anders Nissen, CEO, +46 (0) 708 46 02 02

Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

 
Denna information är sådan information som Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 november 2017, kl. 08:30 CET.

 
Om Pandox

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 122 hotell med cirka 27 000 rum i elva länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se