Pandox AB (publ) har slutfört förvärv av Hilton London Heathrow Airport

31 aug, 2017, 13:45
Pandox förvärv av Hilton London Heathrow Airport som offentliggjordes den 17 juli 2017 har slutförts.

Slutgiltig köpeskilling uppgår till 80 MGBP, motsvarande cirka 865 MSEK. Det förvärvade hotellet konsolideras och redovisas under affärssegmentet Fastighetsförvaltning per den 31 augusti 2017.

För ytterligare information om förvärvet hänvisas till pressmeddelandet den 17 juli 2017 då det tillkännagavs.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, CEO, +46 (0) 708 46 02 02
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017, kl. 13:45 CEST.


Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 122 hotell med cirka 27 000 rum i elva länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se