Pandox AB (publ) delårsrapport januari – mars 2017

4 maj, 2017, 07:00
Regulatoriskt pressmeddelande
God tillväxt och hög dynamik

Kvartalet januari – mars 2017

  • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 474 (386) MSEK. Ökningen var 9 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
  • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 396 (320) MSEK. Ökningen var 8 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
  • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 82 (54) MSEK. Ökningen var 14 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
  • EBITDA uppgick till 450 (350) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 527 (376) MSEK.
  • Cash earnings uppgick till 290 (235) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 3,31 (2,49) SEK.
  • EPRA NAV per aktie uppgick till 125,67 SEK (129,77 med hänsyn taget till reserverad utdelning om SEK 4,10).

Väsentliga händelser under och efter periodens slut

  • Pandox ingår hyresavtal för sju operatörshotell i Norden med Scandic Hotels Group.
  • Pandox meddelar avsikt att förvärva Silken Berlaymont i Bryssel för motsvarande cirka 315 MSEK.

Bilaga: Delårsrapport januari – mars 2017

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Director of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 4 maj 2017 kl. 07:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar för närvarande 120 hotell med drygt 26 000 rum i tio länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se.