Pandox AB (publ) kapitalmarknadsdag 2016: Pandox strategi ligger fast

24 maj, 2016, 09:00
Regulatoriskt pressmeddelande
Hotellfastighetsbolaget Pandox håller idag kapitalmarknadsdag i Bryssel. Temat är operatörsverksamhetens bidrag till den långsiktiga värdettillväxten i Pandox hotellfastighetsportfölj. Under dagen beskriver Pandox VD Anders Nissen, samt övriga medlemmar i företagets koncernledning, Pandox strategi och affärsmodell för operatörsverksamheten. Ingen förändring görs av varken tidigare lämnade utsikter för hotellmarknaden 2016, eller tidigare kommunicerade effekter av terrordåden i Bryssel.

”Pandox strategi att äga och hyra ut hotellfastigheter under långa omsättningsbaserade hyresavtal med marknadens bästa operatörer ligger fast. Som aktiv hotellfastighetsägare har Pandox dessutom lång erfarenhet av att driva hotell i egen regi. Det är ett verktyg som skapar möjligheter över hela hotellvärdekedjan samt minskar riskerna och ökar möjligheterna till en god långsiktig värdetillväxt i företagets totala hotellfastighetsportfölj. Det är vår verksamhet i Bryssel ett bra exempel på”, säger Anders Nissen VD för Pandox.

Kapitalmarknadsdagen pågår kl. 10:00-18:30 CEST. Presentationer kommer att hållas av Anders Nissen, VD, Liia Nõu, CFO, Aldert Schaaphok, SVP Pandox Operations, Jonas Törner, VP Business Intelligence samt Vassilis Syropoulos, VP Revenue Management Center.

Presentationsmaterial och agenda finns tillgängliga på www.pandox.se.

Under dagen presenteras statistik från Benchmarking Alliance och STR för RevPAR-tillväxt, till och med april 2016, för vissa av Pandox nyckelmarknader. Informationen redovisas nedan och finns också i presentationsmaterialet.

StadMarknadstillväxt RevPAR
Stockholm13 procent
Helsingfors10 procent
Berlin8 procent
Oslo6 procent
Montreal6 procent
Köpenhamn3 procent

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0) 70 846 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 70 237 44 04
Camilla Weiner, Head of Investor Relations, +46 (0) 70 752 08 57

Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 24 maj 2016 klockan 09:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 113 hotell med drygt 24 000 rum i åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se