Pandox AB (publ) förvärvar Hilton Grand Place Brussels för 55 MEUR

21 sep, 2016, 08:00
Regulatoriskt pressmeddelande
Pandox AB har ingått avtal om förvärv av Hilton Grand Place Brussels i Bryssel, Belgien. Hotellet är ett fullservicehotell i premiumsegmentet med 224 rum och en attraktiv mötesprodukt. Köpeskillingen uppgår till 55 MEUR, motsvarande cirka 525 MSEK, och finansieras av befintliga kreditfaciliteter. Förvärvet förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2016 och hotellet kommer då att redovisas under affärssegmentet Operatörsverksamhet. Hotellet förväntas 2017 bidra med motsvarande cirka 125 MSEK i intäkter och 20 MSEK i cash earnings.

Förvärvet av Hilton Grand Place Brussels är industriellt riktigt och erbjuder god potential. Hotellet är strategiskt beläget i omedelbar närhet till Grand Place i Bryssel med direktaccess till centralstationen och gynnas av efterfrågan från både affärs- och fritidssegmentet. Hotellet har i kraft av sitt läge, sin produkt, sitt varumärke och möteserbjudande goda möjligheter att vinna ytterligare marknadsandelar. Hotellfastigheten tillför ett tydligt värde till Pandox hotellportfölj i den fortsatta utvecklingen av Bryssels hotellmarknad, säger Anders Nissen, VD för Pandox.

Förvärvet av hotellfastigheten sker i bolag ägt av en privat investerare med ett underliggande fastighetsvärde om 55 MEUR. I tillägg kommer 3 MEUR investeras i rumsuppgradering under 2017-2018. Den totala investeringen motsvarar ett direktavkastningskrav på drygt 6 procent.

Hotellet har 224 rum, 17 konferensrum, ett komplett F&B-erbjudande och drivs för närvarande under ett managementavtal med Hilton, vilket kan konverteras till ett franchiseavtal 2019.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, CEO, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and Investor Relations, +46 (0) 760 95 19 40


Denna information är sådan information som Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 september 2016, kl. 08:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 112 hotell med cirka 24 000 rum i åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se