Pandox AB (publ) delårsrapport januari – september 2016

10 nov, 2016, 07:00
Regulatoriskt pressmeddelande
Starkt kassaflöde och hög avkastning

Kvartalet juli – september 2016

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 479 (458) MSEK. Ökningen var 7 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 409 (403) MSEK. Ökningen var 9 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 130 (115) MSEK. Ökningen var 5 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • EBITDA uppgick till 512 (495) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 592 (425) MSEK.
 • Cash earnings uppgick till 386 (328 justerat för engångintäkt och erhållen skattekompensation) MSEK.

Perioden januari – september 2016

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 329 (1 178) MSEK. Ökningen var 6 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 127 (974) MSEK. Ökningen var 8 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 309 (312) MSEK. Minskningen var 6 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Den negativa effekten på driftnettot från Operatörsverksamhet, hänförligt till terrordåden i Bryssel, uppskattas till cirka 48 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Negativ påverkan på driftnetto för helår 2016 beräknas nu uppgå till drygt 40 MSEK.
 • EBITDA uppgick till 1 353 (1 222) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 1 442 (1 450) MSEK.
 • Cash earnings uppgick till 975 (817 justerat för engångintäkt och erhållen skattekompensation) MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Pandox förvärvade Hilton Grand Place Brussels den 10 oktober för motsvarande cirka 525 MSEK.

Bilaga: Delårsrapport januari – september 2016

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 10 november 2016 kl. 07:00 CET.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar för närvarande 113 hotell med drygt 24 000 rum i åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se.