Pandox AB (publ) delårsrapport januari – juni 2016

18 aug, 2016, 07:00
Regulatoriskt pressmeddelande

Stark utveckling för Fastighetsförvaltning

Kvartalet april – juni 2016

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 464 (388) MSEK. Ökningen var 10 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 398 (312) MSEK. Ökningen var 13 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 125 (146) MSEK. Minskningen var 15 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Den negativa effekten på driftnettot från Operatörsverksamhet, hänförligt till terrordåden i Bryssel, uppskattas till cirka 28 MSEK.
 • EBITDA uppgick till 491 (439) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 474 (651) MSEK.
 • Cash earnings uppgick till 354 (319) MSEK.

Perioden januari – juni 2016

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 850 (720) MSEK. Ökningen var 6 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 718 (572) MSEK. Ökningen var 7 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 179 (197) MSEK. Minskningen var 11 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Den negativa effekten på driftnettot från Operatörsverksamhet, hänförligt till terrordåden i Bryssel, uppskattas till cirka 35 MSEK. Tidigare kommunicerad bedömning om negativ påverkan om cirka 40 MSEK för helår 2016 kvarstår.
 • EBITDA uppgick till 841 (729) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 850 (1 025) MSEK.
 • Cash earnings uppgick till 589 (490) MSEK.


Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

Bilaga: Delårsrapport januari – juni 2016

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02

Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and Investor Relations, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 18 augusti 2016 kl. 07:00 CEST.
 
 
Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar för närvarande 112 hotell med drygt 24 000 rum i åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se.