Pandox AB (publ) avyttrar åtta hotell i Sverige för 850 MSEK

16 feb, 2016, 08:00
Regulatoriskt pressmeddelande
Pandox har ingått avtal med Midstar AB om avyttring av åtta hotellfastigheter med totalt 965 rum i Sverige. Köpeskillingen uppgår till 850 MSEK efter uppskjuten skatt där köparen förvärvar aktierna i respektive fastighetsägande bolag. Transaktionen förväntas slutföras den 31 mars 2016. Hotellfastigheterna ingår i rapporteringssegmentet Fastighetsförvaltning.

”Vi är nöjda över att ha träffat avtal med Midstar AB om försäljning av dessa åtta hotellfastigheter. Transaktionen är en del i Pandox strategi att löpande utveckla och optimera hotellportföljen med fokus på större fullservicehotell i strategiska lägen”, säger Anders Nissen, VD för Pandox.

Köpeskillingen uppgår till 850 MSEK efter uppskjuten skatt där köparen förvärvar aktierna i respektive fastighetsägande bolag. Köpeavtalet inkluderar en hyresgaranti från Pandox till förmån för köparen under tre år. Köpeskillingen överstiger väsentligt bokfört värde för fastigheterna per 31 december 2015. Realiserad värdeförändring, efter avsättning för förväntad betalning av garantihyra samt inklusive återföring av uppskjuten skatt om 59 MSEK, beräknas uppgå till cirka 160 MSEK i det första kvartalet 2016.

Hotellens totala driftnetto för 2015 uppgick till drygt 50 MSEK. Affären förväntas slutföras och tillträde ske den 31 mars 2016, varför driftnetto från de åtta hotellen därmed förväntas ingå i Pandox resultat för tre månader 2016. Hotellen ingår i rapporteringssegmentet Fastighetsförvaltning.

De avyttrade hotellen, vilka ligger i regionstäder samt mindre centralorter i Sverige, har en genomsnittlig rumsstorlek om 121 rum. Hotellen är mindre än Pandox genomsnittshotell vilket betyder att hotellportföljens genomsnittliga rumsstorlek ökar från 208 till 214 efter avyttringen.

HotellStadAntal rum
Scandic BollnäsBollnäs114
First Hotel MårtensonHalmstad103
Scandic KlarälvenKarlstad143
Stadshotellet Princess SandvikenSandviken84
Scandic Hotell BillingenSkövde124
Quality Hotel PrismaSkövde107
Scandic Umeå SydUmeå161
Scandic Östersund SydÖstersund129
Totalt965

Pangea Property Partners har bistått Pandox i transaktionen.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Nissen, VD, +46 (0)70 846 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 70 237 44 04
Camilla Weiner, Head of Investor Relations, +46 (0)70 752 08 57

Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2016 klockan 08:00 CET.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar för närvarande 121 hotell med drygt 25 000 rum i åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se