Ökning av antalet aktier i Pandox AB (publ)

30 dec, 2016, 08:30
Regulatoriskt pressmeddelande

Som tidigare offentliggjorts har Pandox AB (publ) den 8 december 2016 genomfört en riktad nyemission om 7 499 999 aktier av serie B. Aktiekapitalet samt antal registrerade och utestående aktier och röster i bolaget har därmed ökat under december månad 2016.

Per 30 december 2016 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Pandox därmed till 157 499 999, fördelat på 75 000 000 aktier av serie A och 82 499 999 aktier av serie B. Antalet röster i Pandox per 30 december 2016 uppgår följaktligen till 307 499 999, fördelat på 225 000 000 röster på basis av aktier av serie A och 82 499 999 röster på basis av aktier av serie B.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Nissen, CEO, +46 (0) 70 846 02 02
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
 

 
Denna information är sådan information som Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2016 kl. 08:30 CET.

 
Om Pandox

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 120 hotell med över 26 000 rum i tio länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se.