Pandox AB (publ) utser ny chef för Investor Relations

21 sep, 2015, 11:45
Regulatoriskt pressmeddelande
Camilla Weiner har utsetts till ny chef för Investor Relations på Pandox, från och med den 21 september 2015. Camilla ersätter Thomas Backteman som chef för Investor Relations, samt ingår i Pandox ledningsgrupp och rapporterar till bolagets CFO Liia Nõu.

Camilla Weiner har lång erfarenhet från ledande positioner inom Investor Relations och kommunikation, bland annat Director Corporate Communications och medlem av Senior Executive Team på SCA AB samt Director Corporate Communications och medlem av Group Executive Management på Axfood AB. Camilla har också varit Head of Communications & Investor Relations på Securitas AB.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0)708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0)702 37 44 04
Camilla Weiner, IR, +46 (0)8 506 205 50

Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 september 2015 klockan 11:45 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 104 hotell med cirka 22 000 rum över åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar 89 hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina 15 helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se

Dokument