Pandox AB (publ) tar över driften av Quality Hotel Prince Philip i Skärholmen, Stockholm

10 aug, 2015, 12:00
Regulatoriskt pressmeddelande
Pandox Operations har ingått avtal med Nordic Choice Hotels om att ta över driften av Quality Hotel Prince Philip i Skärholmen, Stockholm, en hotellfastighet som Pandox sedan tidigare äger.

”När vår partner Nordic Choice Hotels beslutade sig för att inte förlänga hyresavtalet på fastigheten var det ett naturligt steg för Pandox att också ta rollen som operatör. Övertagandet är i linje med vår strategi för att säkerställa hotellfastighetens värde och utveckling”, säger Erik Hvesser, Vice President och Area Manager Sweden & Finland på Pandox.

Quality Hotel Prince Philip ligger i anslutning till Skärholmen centrum och handelsområdet Kungens Kurva, områden som kommer att utvecklas i samband med byggandet av Förbifart Stockholm och den planerade infrastruktursatsningen kring trafikplatsen E4 Kungens Kurva.

Hotellet har 208 rum, gym, restaurang, bar och konferensfaciliteter för upp till 100 personer och utgör en viktig del av sydvästra Stockholms hotellutbud.

Pandox övertar driften per 1 september 2015. Samtliga anställda följer med vid övertagandet.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0)70 846 02 02
Erik Hvesser, VP, Area Manager, Sweden & Finland, +46 (0)707 700 119
Thomas Backteman, IR, +46 (0)70 831 11 66

Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 augusti 2015 klockan 12:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 104 hotell med cirka 22 000 rum över åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar 89 hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina 15 helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm.

Dokument