Pandox tar över två hotell i Köpenhamn

1 apr, 2014, 16:05

Pandox ökar antalet hotell inom den egna operatörsverksamheten och tar idag över driften av Omena Hotel Copenhagen med 223 rum i centrala Köpenhamn. Sedan december 2013 har Pandox även övertagit driften av konferenshotellet First Copenhagen med 215 rum beläget mellan flygplatsen och city. Båda hotellen kommer att drivas med franschisekontrakt med respektive operatör.

”En naturlig del av Pandox aktiva ägande är att driva hotell i egen regi. Detta kan ske när det inte längre finns kommersiella förutsättningar att fortsätta med tidigare operatör eller när hotellen är i behov av större utveckling. Vi ser positivt på Köpenhamnsmarknaden och ett arbete inleds nu för att utveckla verksamhet och lönsamhet för de båda hotellen” säger Anders Nissen, VD Pandox.

Pandox är ett av Europas ledande hotellfastighetsbolag med verksamhet i tio länder. I portföljen ingår 120 hotell och en kongressanläggning. Efter övertagandena i Köpenhamn driver Pandox sexton egna hotellverksamheter med nära 5 000 rum och en total omsättning på omkring 1,4 miljarder kr per år. Hotellen är belägna i Antwerpen, Berlin, Bryssel, Helsingfors, Köpenhamn, Montreal och på Bahamas. Filosofin bakom Pandox operativa verksamhet är att bygga varje hotells strategi och kompetens lokalt.

För ytterligare information:

Anders Nissen                    
VD, Pandox AB                   
+46 (0)708 46 02 02
anders.nissen@pandox.se