Pandox ingår franchiseavtal med IHG i Lübeck, Tyskland

21 dec, 2012, 09:36

Pandox har ingått franchiseavtal med IHG´s varumärke Holiday Inn för Pandox hotell i Lübeck. Samtidigt har en överenskommelse träffats med Scandic AB om att inte förlänga nuvarande hyresavtal. I samband med att hotellverksamheterna tas över av Pandox kommer investeringar och uppgraderingar att göras för EUR 2,5 miljoner.

Att driva hotell i våra ägda fastigheter är en del av Pandox affärsmodell och aktivt ägande. Med överenskommelsen fördjupar vi samarbetet med IHG som vi framöver kommer att ha fem hotell tillsammans med säger, Pandox VD Anders Nissen.

För ytterligare information kontakta:

Anders Nissen
CEO, Pandox AB (publ)
+46 8 506 205 50
+46 708 46 02 02
anders.nissen@pandox.se

Aldert Schaaphok
Vice VD, Operations
+46 8 506 205 50
+32 497 401 003
aldert.schaapok@pandox.com