PANDOX FÖRVÄRVAR TVÅ HOTELLFASTIGHETER

7 jun, 2001, 11:44
Pandox AB (publ) förvärvar hotellfastigheterna Mr Chip i Kista, Stockholm norr och
Hotell Högvakten i Helsingborg.

Förvärvspriset inklusive förvärvskostnader för hotellfastigheten Mr Chip uppgår till
124 MSEK. Driftsöverskottet beräknas på helårsbasis uppgå till ca 10 Mkr och direktavkastning blir därmed 9,0 procent. Mr. Chip tillhör hotellmarknaden Stockholm norr som för närvarande har en beläggning om 67 procent. Hotellet är strategiskt placerat i Kista som är centrum för företag inom IT- och Telekom och ett av Stockholms mest expansiva områden. Hotellet byggdes 1984 och har 150 rum, konferensavdelning, restaurang och bar. Hotellet drivs av en privat operatör med ett omsättningsbaserat avtal med garanti.

Hotellfastigheten Hotell Högvakten förvärvas för 18,5 MSEK inklusive förvärvskostnader och direktavkastningen beräknas uppgå till 9,0 procent. Hotell Högvakten ingår i hotellmarknaden Helsingborg city som för närvarande har en beläggning på ca 61 procent. Hotellet har 42 rum och är beläget i centrala Helsingborg i direkt anslutning till den av Pandox ägda hotellfastigheten Radisson SAS Grand Hotel.

Förvärven innebär sammantaget att Pandox resultat före skatt på helårsbasis ökar med 2,6 MSEK. Detta motsvarar en ökning av vinsten per aktie med 10 öre och av kassaflödet per aktie med 16 öre.

Pandox hittills under 2001 förvärvat två hotellfastigheter och sålt tre. Transaktionerna bidrar till att successivt öka hotellfastighetsportföljens kvalitet avseende ort, intäkter och framtida potential.

-' Pandox följer sin strategi. Förvärven ökar omgående bolagets resultat och kassaflöde per aktie. Mr Chip blir Pandox tionde hotellfastighet i Stockholm och stärker intäktsstrukturen mot en av Europas starkaste hotellmarknader. Hotell Högvakten tryggar Pandox närvaro i en av Pandox prioriterade orter, Helsingborg,' säger Anders Nissen, VD i Pandox AB.