PANDOX ÖVERLÅTER DRIFTEN I HOTELLFASTIGHETEN
FOGG´S HOTEL I STOCKHOLM TILL CHOICE HOTELS SCANDINAVIA ASA

16 sep, 1999, 12:08
Pandox Hotellfastigheter AB (publ) har förvärvat hotellfastigheten Fogg´s Hotel i Stockholm från AMF Pension och samtidigt förvärvat operatörsverksamheten i Fogg's Hotel från International Policy Management AB.

Pandox säljer nu operatörsverksamheten och tecknar nytt hyresavtal med Choice Hotels Scandinavia ASA (CHS). Avtalen gäller från den 1 oktober vilket sammanfaller med den tidpunkt Pandox tillträder hotellfastigheten och operatörsverksamheten. CHS övertar även personalen på hotellet. Hotellet har 146 rum och ca 30 årsarbetare. Hotellrörelsen kommer att drivas under varunamnet Quality Hotel Nacka. Quality är Choice Hotels varumärke för fullservicehotell.

Choice Hotels Scandinavia ASA är Skandinaviens näst största hotellkedja med 98 hotell och är sedan 1997 noterat på Oslo Börsen.

-Med samarbetet med Choice skapar vi utmärkta förutsättningar att ta del av den fortsatta marknadstillväxten i Stockholm. Förvärvet av hotellfastigheten Fogg´s Hotel, den därpå följande överlåtelsen av operatörsverksamheten och tecknandet av nytt hyresavtal är ett bra exempel på Pandox aktiva ägande och där Pandox-modellen skapar lönsamma affärsmöjligheter, säger Anders Nissen, VD i Pandox Hotellfastigheter AB.