PANDOX FÖRVÄRVAR HOTELLFASTIGHETEN SCANDIC HOTEL HALLANDIA

24 feb, 1999, 09:45
Pandox Hotellfastigheter AB (publ) förvärvar hotellfastigheten Scandic Hotel Hallandia i Halmstad från GEMS Sweden B.V. Hotellet har 133 rum och drivs av Scandic Hotels med ett omsättningsbaserat avtal.

Förvärvspriset uppgår till 49 MSEK. Driftsöverskottet beräknas på helårsbasis uppgå till 4,1 MSEK och direktavkastningen blir därmed 8,5 procent. Pandox resultat efter skatt ökar med 1,0 MSEK, motsvarande en vinst per aktie med 7 öre. Kassaflödet per aktie förbättras med 11 öre.


Halmstads hotellmarknad består av 15 hotell med en genomsnittlig storlek om 68 rum. Hotell Tylösand är störst med 230 rum, följt av Scandic Hotel Hallandia med 133 rum och Provobis Grand Hotel med 118 rum. 1998 såldes 165.000 rumsnätter i Halmstad, vilket motsvarar en beläggning om 41%.

-Pandox fortsätter att expandera enligt sin strategi. Halmstad är en av Pandox prioriterade orter och Scandic Hotel Hallandia är Halmstads största och främsta affärsresehotell. Hotellet ligger centralt i Halmstad med allra bästa läge , säger Anders Nissen, VD i Pandox Hotellfastigheter AB.