Pandox säljer kontorsfastighet

26 maj, 1998, 00:00

Pandox säljer kontorsfastigheten Stockholm Överkikaren 19 till Kungsleden

Pandox Hotellfastigheter AB säljer fastigheten Stockholm Överkikaren 19 till Kungsleden AB för 24 Mkr. Fastigheten på 1.500 kvm är en renodlad kontorsfastighet belägen intill Scandic Hotel Slussen och är inte möjlig att konvertera till hotell. Försäljningen ger ingen realisationsvinst och påverkar inte Pandox resultatprognos för 1998.

Efter försäljningen äger Pandox enbart hotellfastigheter.

Kungsleden AB kommer att använda fastigheten till huvudkontor för sin verksamhet.

v v v

Stockholm 1998-05-26

För ytterligare upplysningar:
Anders Nissen, VD Pandox Hotellfastigheter AB, 08-614 17 40, 0708-46 02 02.

Pandox är ett renodlat hotellfastighetsbolag som idag äger 27 hotellfastigheter till ett bokfört värde av drygt 2 Mdr. 63 procent av hyresintäkterna kommer från Stockholm, Göteborg och Malmö.