Halvårsrapport januari - juni 1998

20 aug, 1998, 00:01
* Resultatet efter skatt för första halvåret 1998 uppgick till 32,9 Mkr (11,0) vilket motsvarar en vinst per aktie på 2,19 kronor ( 1,00).

* Nyemissionen på 210 miljoner fulltecknades.

* Den 2 mars tillträddes åtta hotellfastigheter förvärvade från Fastighets AB Tornet.

* Fortsatt stark hotellkonjunktur i Pandox prioriterade marknadssegment.
Förvaltningsintäkterna under de första sex månaderna 1998 uppgick till 114,2 Mkr (75,1). Driftsöverskottet ökade med 32,0 Mkr till 90,7 Mkr (58,7). Ökningen är främst beroende på tillskotten i fastighetsportföljen. Justerad direktavkastning för perioden uppgick till 9,3 % (9,0).
Finansnettot för perioden uppgick till -34,4 Mkr (-26,8).
Koncernens resultat efter skatt har förbättrats med 21,9 Mkr jämfört med föregående år och uppgår för de första sex månaderna 1998 till 32,9 Mkr (11,0). I resultatet ingår en engångsintäkt från försäljning av fastighet med 3,5 Mkr (0,5).

Under det första halvåret har Pandox tillträtt 8 hotellfastigheter förvärvade från Fastighets AB Tornet. Källhagens Wärdshus och kontorsfastigheten Överkikaren 19 har avyttrats under perioden. Under juli har avtal om förvärv av hotellfastigheten Radisson SAS Hotel Luleå tecknats med tillträde den 2 september 1998.

–Hotellkonjunkturen har varit fortsatt stark under 1998. Detta, tillsammans med de fastigheter vi förvärvade under fjolåret, har bidragit till att Pandox resultat fortsatt att förbättras. Det är särskilt tillfredsställande att konstatera att marknadens tillväxt i Pandox prioriterade segment
- affärsresehotell med mer än 75 rum, centralt belägna i större städer i Sverige och övriga Norden - har varit högst både i absoluta och relativa tal, säger Anders Nissen VD för Pandox Hotellfastigheter.

Prognos 1998
Pandox resultat för 1998, inklusive engångsintäkter på 3,5 Mkr, bedöms överstiga 60 Mkr.
För ytterligare information:
Anders Nissen, VD Pandox Hotellfastigheter, 08-614 17 40
Nils Lindberg, Finansdirektör, Pandox Hotellfastigheter, 08-614 17 40

Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ned från http://www.huginonline.se/PAND/DR/pand98k2_se.pdf