Radisson Blu Bremen vill vara en förebild för hållbarhet

Radisson Blu Bremen nominerades som det enda hotellet 2022 som den mest hållbara arbetsplatsen inom besöksnäringen i staden Bremen, Tyskland. Hotellet har lyckats integrera hållbarhet i hela sin verksamhet, vilket också genomsyrar deras rekryterings- och marknadsföringsmaterial.

januari 23, 2023

Det genuina hållbarhetsfokuset har lyfts fram som en av de viktigaste faktorerna bland kandidaterna för att välja Radisson Blu Bremen som arbetsgivare. Hotellets miljö­fokus, flexibla arbetsmöjligheter och strukturerade karriärutvecklingsplaner har bidragit till att skapa lojala och högpresterande team som trivs.

Angelika Zupancs, hotellets generaldirektör, berättar om sina tankar kring att vara en förebild för hållbarhet:

"För oss som hotell innebär att agera hållbart framför allt att bevara resurser med respekt och medvetenhet för naturen, samtidigt som det införlivar en hög nivå av kulturell och social känslighet.

Under premissen "Tänk globalt – agera lokalt" vidtar vi därför aktivt åtgärder för att främja hållbarhet: från att integrera certifierade ekologiska och rättvisemärkta produkter till största möjliga minskning och kompensation av CO2-utsläpp för koldioxidneutrala övernattningar och koldioxidneutrala möten.

Vi dokumenterar summan av vårt hållbarhetsarbete offentligt och öppet.

Vi utökar ständigt våra insatser; investerar mycket energi och lagarbete, vi försöker göra ännu mer för oss själva och vår planet – varje dag.

Som en del av vår ansökan om TOURISM AWARD BREMEN 2022 i kategorin "Hållbarhet" var vi det enda hotellet bland de nominerade företagen och därmed det mest hållbara hotellet i staden.

Här är några prestationer från hotellet:

  • Att undvika matsvinn: för närvarande sparas 61 848 kg CO2 årligen. Det motsvarar 35 958 måltider
  • Hotellet har sparat mat tillsammans sedan januari 2021. På 2 år har de sparat 2 481 påsar, vilket sparat 6 203 kg CO2. Det motsvarar 8 flygresor från Paris till New York
  • Ersätter 3 300 l kemikalier och 3 300 plastflaskor per år
  • 70% av à la carte-menyn är vegansk
  • Elen genereras till 100 % från förnybar energi