Pandox på IHIF 2024

Den årliga IHIF-konferensen samlar alla viktiga beslutsfattare inom den europeiska/globala besöksnäringen, och ett mycket viktigt evenemang för Pandox att vara en del av. Eventet erbjuder alltid massor av insikter och inspiration från många branschsessioner och paneler.

april 29, 2024

Förra veckan deltog tre briljanta Pandoxare i olika paneler vid den årliga International Hospitality Investment Forum (IHIF)-konferensen i Berlin.

Här är några av viktiga budskap.

Martin Creydt diskuterade olika verksamhetsmodeller inom hotell. Hans budskap var att det omsättningsbaserade hyresavtalet (Pandox föredragna modell) har ett oförtjänt dåligt rykte på marknaden och att det har potential att generera starkare kassaflöden jämfört med andra modeller.

Caroline Tivéus deltog i en panel om grön finansiering och ESG som drivkraft för tillväxt. Pandox har mer än 400 MEUR i hållbarhetsrelaterade lån och andelen av den totala lånevolymen växer stadigt.

Gröna lån och starka ESG-krav från långivare kommer att vara avgörande för att refinansiera och få nya lån på medellång sikt. Därför spelar långivare, tillsammans med lagstiftning som CSRD och SFDR, en mycket viktig roll för att driva företag att ha färdplaner och övergångsplaner på plats.

Jacob Rasin talade i en panel med fastighetsägare, operatörer och varumärken och diskuterade implementeringen av nya koncept för att öka avkastningen från hotellfastigheter.

Han gav hyresvärdens perspektiv på varumärken. "Jag tror att storleken fungerar, men du måste göra din hemläxa innan du skriver under ett franchiseavtal," sa han och noterade att han inte riktigt ville vara ett "försökskanin" på varumärken som kan vara dömda att misslyckas, till exempel de med låg penetration på en viss marknad.