Gröna investeringar ger lägre klimatavtryck

Mattias Bernunger, VP Asset Management & Development på Pandox, är ansvarig för företagets gröna investeringsprogram 1.0, det nya investeringsprogrammet 2.0 som är under framtagning, samt för Pandox BREEAM-certifieringar i egen drift.

7 juni 2022

Vad är det gröna investeringsprogrammet 1.0?
Det är Pandox första gröna investeringsprogram, som omfattar tolv av våra 20 hotell i egen drift och sträcker sig till och med år 2023. Vi tar nu fram grunden för ett andra grönt investeringsprogram, 2.0, som ska inkludera ytterligare sex hotell inom Pandox egen drift.

Vilket är det viktigaste bidraget med det gröna investeringsprogrammet?
Det ger oss framför allt en ökad medvetenhet om den positiva effekten som gröna investeringar och åtgärder ger Pandox i form av ett lägre klimatavtryck. Vi ser också en tydlig ekonomisk effekt genom de kostnadsbesparingar som uppstår. Genom ett gott samarbete mellan hotell, konsulter och nyckelpersoner på Pandox har vi väckt intresse för gröna insatser och skapat ett effektivt arbete.

Vad var den största utmaningen under covid-19?
Covid-19 har begränsat oss på många fronter, bland annat människors tillgänglighet, möjlighet att träffas, resa och genomföra insatser på plats. Hotellen har haft en lägre beläggningsgrad. Vi har därför kunnat se en del kostnads ökningar och längre ledtider på en del projekt i investeringsprogrammet, vilket har skjutit upp slutresultatet. Vi är ändå optimistiska och ser en positiv trend. Vårt investeringsprogram kommer att ligga i linje med plan så fort beläggningen på hotellen ökar igen.

Har pandemin medfört något positivt?
I hotell med mycket låg beläggning har vi kunnat sätta en mer precis basnivå för energi- och vattenanvändning. På så vis kan vi sätta mer träffsäkra mål i relation till beläggning. Dessutom har vi, i de hotell vi hunnit rulla ut det gröna investeringsprogrammet, kunnat stänga ner fastigheterna på ett kontrollerat sätt och på så vis sparat både energi, vatten och pengar.

Vad ingår i det nya investeringsprogrammet 2.0?
Vi har tagit det bästa från Pandox första gröna investeringsprogram, såsom energi- och vattenreducerande åtgärder samt teknikinstallationer, men också inkluderat BREEAM-certifiering och avfallsperspektivet.

Kommer det nya programmet att möta Parisavtalet?
Vi har studerat kraven i Parisavtalet, och med god planering och riktade insatser över tid tror jag att vi kan nå upp till Parisavtalets intentioner inom egen drift.

Hur ligger ni till med BREEAM-certifieringarna?
Två hotell blev certifierade i år på nivån Very Good. Det innebär att fem av tolv hotell nu är certifierade på den nivån. I år har vi lämnat in ytterligare sju hotell för certifiering. Vi har täta avstämningar och gör ständiga förbättringar, och vi tror bestämt att flertalet av hotellen ska bli certifierade på nivån ”Very Good”. Vi hoppas få besked av BREEAM under våren 2022.

Är det värt alla kostnader och tid för att certifiera i enlighet med BREEAM?
Certifieringsprocessen har varit administrativt tung, men också väldigt lärande och utvecklande för våra hotell. Vi tror också att certifierade hotell lättare kan få grön finansiering och i slutändan nöjdare gäster.

Vad krävs för att nå nivån Very Good?
Det krävs förståelse för frågorna i både ledningsgrupp och styrelse. Det krävs också ett dedikerat team som har tålamodet och kompetensen att jaga in material, upprätta efterfrågade dokument och säkerställa att vi jagar rätt poäng, så att det blir relevant för oss. Dessutom behövs en implementerad process för uppföljning.

Vad har BREEAM bidragit till?
BREEAM har gett oss en process som skapat mer ordning och reda, samt ökad förståelse för hur vi ständigt kan förbättra oss inom områden som miljö­, energieffektivitet, arbetsplatsers fysiska miljö­er, trivsel bland medarbetarna, och mycket mera.

Vad tror du blir nästa stora fråga inom hållbarhet framöver?
Klimatförändringarna och vår anpassning till ett varmare klimat. Vi måste minska utsläppen av växthusgaser och få bukt med den höga koldioxidkoncentrationen i atmosfären. Vi behöver hitta innovativa och lönsamma sätt att lagra koldioxid, som är vårt största hot och utmaning.