Pandox AB (publ) delårsrapport januari–mars 2023

26 apr, 2023, 07:00
Regulatoriskt pressmeddelande

Stabil resultatutveckling

Januari–mars 2023

  • Intäkter Fastighetsförvaltning uppgick till 780 (634) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 21 procent justerat för valutakurseffekter
  • Driftnetto Fastighetsförvaltning uppgick till 662 (543) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 21 procent justerat för valutakurseffekter
  • Driftnetto Operatörsverksamhet uppgick till 52 (-49) MSEK
  • EBITDA uppgick till 675 (467) MSEK, en ökning med 45 procent
  • Cash earnings uppgick till 259 (178) MSEK, motsvarande 1,41 (0,97) SEK per aktie
  • Värdeförändringar fastigheter uppgick till -212 (279) MSEK, varav -410 MSEK orealiserat och 198 MSEK realiserat. Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -344 (930) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -203 (1 044) MSEK, motsvarande -1,17 (5,67) SEK per aktie
  • Under det första kvartalet har Pandox förvärvat The Queens Hotel i Leeds och Best Western Hotel Fridhemsplan i Stockholm. Avyttring av InterContinental Montreal har slutförts

Kommentar från vd Liia Nõu

Stabil efterfrågan och god tillväxt
Hotellefterfrågan i det första kvartalet var fortsatt stabil och positiv – med hänsyn taget till hotellmarknadens historiska säsongsmönster där det första kvartalet normalt är det svagaste på året.

Pandox tillväxt var god och vårt kassaflöde var starkt. För jämförbara enheter ökade nettoomsättning och totalt driftnetto med 47 respektive 41 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, som var påverkat av pandemirestriktioner. Tillväxten var särskilt stark i Operatörsverksamhet.

Det första kvartalet inleddes avvaktande men efterfrågan ökade successivt och bilden av en robust hotellmarknad består. Utvecklingen var särskilt stark med tanke på de stora kapacitetstillskott som i skuggan av pandemin tillkommit på många marknader de senaste åren, till exempel i Köpenhamn och Helsingfors.

Högt affärstempo med fokus på värdeskapande
Vi har under kvartalet förvärvat The Queens Hotel Leeds i Operatörsverksamhet och Best Western Hotel Fridhemsplan i Fastighetsförvaltning. Båda förvärven har gjorts på attraktiva prisnivåer med god direktavkastning. Det känns särskilt roligt att ha gjort ett förvärv i Stockholm igen, i synnerhet som vi ser stor potential i hotellfastigheten vid Fridhemsplan. Vi har en lång och framgångsrik historia av att förvärva underpresterande hotellfastigheter och på olika sätt öka lönsamheten och värdet. Vårt fokus och vår specialisering är värdefulla styrkefaktorer särskilt i nuvarande marknad.

Transaktionsaktiviteten på hotellfastighetsmarknaden är av olika skäl låg och vår förvärvstakt är för närvarande lägre än vad vi skulle önska. För investeringar i befintlig portfölj är situationen bättre och vi ser goda möjligheter att fylla på med lönsamma projekt i samarbete med våra hyresgäster.

God finansiell ställning och goda bankrelationer
Pandox finansiella ställning förbättrades ytterligare i det första kvartalet och belåningsgraden sjönk till 46,2 procent. Justerat för betald utdelning i april var belåningsgraden 46,8 procent. Vi har enbart bankfinansiering med säkerhet i fastigheterna och lånen tas i lokal valuta. Vi har under kvartalet genomfört refinansieringar om cirka 5 200 MSEK på längre löptider. Som vanligt arbetar vi nära våra relationsbanker och långivare när det gäller refinansiering av kommande förfall.

Offensiva och proaktiva
Vår affärsmodell med rörliga intäkter ger ett effektivt skydd mot såväl inflation som högre finansieringskostnader. Tillsammans med en driven organisation och en stark finansiell ställning kan vi därmed både försvara oss offensivt och proaktivt utnyttja de affärsmöjligheter vi ser.

Så här långt i april har både hotellefterfrågan och snittprisutveckling varit god på de flesta marknader. Det finns fortsatt återhämtningspotential i affärsresande och internationellt resande samtidigt som mässkalendrarna på viktiga marknader är starkare än 2022. Vår försiktigt optimistiska syn på hotellmarknaden 2023 består.

Liia Nõu, vd

Presentation av delårsrapporten
Pandox presenterar delårsrapporten för investerare, analytiker och media via en webbsänd telefonkonferens den 26 april 2023 kl. 08:30 CEST. Som en tjänst till Pandox intressenter sker också en extern uppdatering av hotellmarknaden.

 

För att följa webcasten, gå till https://ir.financialhearings.com/pandox-q1-2023

 

För att delta via telefon, vänligen använd något av nedanstående nummer:

SE: +46 8 505 163 86

UK: +44 20 319 84884

US: +1 412 317 6300

Pinkod: 4762730#
 

Bilaga: Delårsrapport januari–mars 2023

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Liia Nõu, vd, +46 (8) 506 205 50
Anneli Lindblom, CFO, +46 (0) 765 93 84 00
Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2023 kl. 07:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 158 hotell med cirka 35 600 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med ledande hotelloperatörer och Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se