Pandox AB (publ) delårsrapport januari – september 2015

5 nov, 2015, 07:00
Regulatoriskt pressmeddelande
Ett starkt tredje kvartal

Kvartalet juli – september 2015

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 458 (380) MSEK, vilket inkluderar en engångsintäkt om 60 MSEK. Ökningen var 10 procent justerat för engångsintäkt, valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 403 (310) MSEK. Ökningen var 10 procent justerat för engångsintäkt, valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 115 (88) MSEK, en ökning med 31 procent. Ökningen var 12 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • EBITDA uppgick till 495 (377) MSEK. Ökningen var 15 procent justerat för engångsintäkt.
 • Periodens resultat uppgick till 425 (240) MSEK och inkluderar engångsintäkt om 60 MSEK samt kompensation för tidigare skattekostnad om 19 MSEK.
 • Cash earnings uppgick till 407 (259) MSEK, en ökning med 148 MSEK.

Delårsperioden januari – september 2015

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 178 (1 119) MSEK. Ökningen var 7 procent justerat för engångsintäkt, valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 974 (897) MSEK. Ökningen var 7 procent justerat för engångsintäkt, valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 312 (239) MSEK. Ökningen var 20 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • EBITDA uppgick till 1 223 (1 083) MSEK, en ökning med 13 procent.
 • Periodens resultat uppgick till 1 450 (1 128) MSEK, en ökning med 322 MSEK.
 • Cash earnings uppgick till 896 (679) MSEK, en ökning med 217 MSEK.
 • Substansvärdet (EPRA NAV) per aktie var 104,45 (92,11) SEK.

Bilaga: Delårsrapport januari – september 2015

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Nissen, VD, +46 (0)708 46 02 02

Liia Nõu, CFO, +46 (0)702 37 44 04
Camilla Weiner, Head of Investor Relations, +46 (0)70 752 08 57

Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2015 klockan 07:00 CET.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 104 hotell med cirka 22 000 rum över åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina 15 helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se